Klasztor w Warszawie p.w. św. Ryszarda Pampuri

Duszpasterstwo

ZOD

Zespół Opieki Duszpasterskiej otacza troską mieszkańców Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego, ich rodziny oraz współpracowników Zakonu Bonifratrów. Działamy zgodnie z charyzmatem i misją Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, pełniąc swoją funkcję z uśmiechem na twarzach i radością w sercach.

Nasz Zespół tworzą zarówno osoby duchowne, jak i świeckie. Wspólnie organizujemy katechezy dla Pensjonariuszy Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnego oraz dni skupienia, które celebrujemy wspólnie z Braćmi, Pracownikami i Wolontariuszami.

Ważne jest dla nas towarzyszenie potrzebującym nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również każdego dnia poprzez wysłuchanie i dialog. Dbamy o nieustającą formację duchową i pogłębianie wiedzy. Współorganizujemy i współuczestniczymy w celebracjach liturgicznych.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca organizujemy Dzień Skupienia. Wygłaszane konferencje poruszają ważną i zarazem złożoną tematykę rozwoju ludzkiego, którego podstawą jest miłość rozumiana w duchu chrześcijańskim.

Z kolei treść katechez odnosi się do postaci biblijnych, którym Boża miłość prostuje kręte i trudne drogi życiowe. Ciekawe historie bohaterów Pisma Świętego są aktualne również dzisiaj i mogą służyć pomocą i przykładem w rozwiązywaniu osobistych problemów.

Teksty katechez i konferencji wygłaszanych podczas Dni Skupienia znajdą Państwo w dedykowanej zakładce Katechezy i Konferencje. Zapraszamy do lektury!

Zespół Opieki Duszpasterskiej.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry