Klasztor w Warszawie p.w. św. Ryszarda Pampuri

Historia Klasztoru

Bonifratrzy przybyli do stolicy w roku 1649 dzięki fundacji Bogusława Leszczyńskiego, wspieranej materialnie i duchowo przez opata płockiego, późniejszego biskupa kijowskiego Tomasza Ujejskiego.

Klasztor pod wezwaniem św. Andrzeja, a później św. Jana Bożego siedzibę swą miał kolejno na Lesznie, później na terenie obecnego Ogrodu Saskiego, by w końcu w roku 1728 osiąść na stałe przy ówczesnej ulicy Bielańskiej -dziś Bonifraterskiej. Nową siedzibę zaprojektowali słynni wówczas architekci – Józef Fontana i Antoni Solarii.

Szpital i kościół św. Jana Bożego były miejscem skąd przez dziesiątki lat bracia wyruszali na ulice miasta, aby nieść pomoc potrzebującym. Czas II wojny światowej, (gdy klasztor miejsce Powstańczego szpitala został całkowicie zburzony), powojenna odbudowa- to kolejne etapy historii

W latach Polski Ludowej ograniczeni do minimum w swym działaniu na rzecz chorych i potrzebujących mieszkańców stolicy, bracia nieustannie szukali możliwości rozszerzenia swej posługi. Możliwości takie zaistniały w roku 1984, kiedy to po latach starań otrzymali zezwolenie na budowę wielofunkcyjnego domu opieki na przekazanej przez miasto działce przy ulicy Sapieżyńskiej. Notarialne potwierdzenie prawa własności podpisał ówczesny prowincjał ojciec Ludwik Sokół.

Kierownictwo budowy domu opieki według projektu inż. arch. Zbigniewa Pawelskiego powierzono inż. Janowi Kołodziejskiemu. Uroczystego poświęcenia i wbudowania kamienia węgielnego dokonał 19 września 1986 roku prymas Polski ks. Kardynał Józef Glemp. Gotowy budynek oddany został do użytku w roku 1991. Pięć lat później- w roku 1996 Generał Zakonu ojciec Pascual Piles zatwierdził kanonicznie nową wspólnotę zakonną, ustanawiając jej patronem św. Ryszarda Pampuri. W tym samym roku do nowego budynku przeniesiona została Kuria Prowincjalna.

W nowym domu zakonnym przy ulicy Sapieżyńskiej bracia Bonifratrzy uzyskali możliwość niesienia różnorodnej pomocy. W otwartym 1 stycznia 1991 roku Domu Geriatryczno – Rehebilitacyjnym p. w. Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju pensjonariusze znajdują – oprócz dogodnych warunków bytowych – opiekę medyczną i duszpasterską.

Od 1 kwietnia 1996 roku funkcjonuje Zespół Poradni i Lecznictwa. To duża, nowocześnie urządzona przychodnia, w której przyjmują lekarze różnych specjalności, funkcjonują pracownie laboratoryjne i diagnostyczne, wyposażone w specjalistyczną aparaturę medyczną.

W domu przy ulicy Sapieżyńskiej działają ponadto: ciesząca się popularnością apteka o poszerzonej recepturze ziołowej wraz z gabinetem porad ziołolecznictwa oraz jadłodajnia dla ubogich.

Cieszy nas zaufanie, jakim darzeni jesteśmy przez mieszkańców stolicy. Zobowiązuje nas ono jednocześnie do ciągłej poprawy funkcjonowania naszych dzieł, dostosowywania ich do wymogów współczesności. Nade wszystko jednak musimy dokładać starań by wszystko, co czynimy czynić z miłością – postępując jak najwierniej za przykładem Świętego Jana Bożego i Świętego Ryszarda Pampuri

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry