• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Radni prowincji

Radę prowincjalną tworzy 4 braci wybranych na kapitule na radnych. Zadaniem radnych jest wspomaganie prowincjała w zarządzaniu Prowincją. I Radny jest jednocześnie wiceprowincjałem.

I Radny –  Brat Paweł

Krzysztof Kulka
ur.  23.03.1976 r. Poznań
wst. 10.08.1995 r., obł. 18.03.1996 r., śl. czas. 19.03.1998 r.,
śl. wiecz. 08.03.2003 r.

 

II Radny – Brat Sadok

Brad SadokWojciech Snopek
ur. 17.09.1969 r. Kielce
wst. 01.12.1997 r.,  obł. 28.06.1998 r., śl.  czas. 29.06.2000 r.,
śl. wiecz. 26.06.2005 r.

 

III Radny – Brat Izydor

Brat IzydorJózef Adamowicz
ur. 11.03.1974 r. Kąkolewnica
wst. 04.11.2001 r., obł. 28.06.2002 r., śl. czas. 25.09.2004  r.,
śl. wiecz. 05.12.2009 r.

 

IV Radny –  Brat Grzegorz Wielki

Artur Kołtun
ur. 26.06.1973 r. Chełm
wst. 28.08.1995 r., obł. 18.03.1996 r. ,  śl. czas. 19.03.1998  r.,
śl. wiecz. 8.03.2003 r.