• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Misja Zakonu

Jednym z podstawowych elementów postawy chrześcijańskiej jest poszanowanie ludzkiej godności. Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ma prawo do osobistej godności i do poszanowania jej przez innych, bez względu na to, jakimi chorobami został dotknięty, jakim rodzajem niepełnosprawności został ograniczony. Fakt, iż Jezus zawsze stawał po stronie słabych, biednych i odrzuconych poza nawias społeczeństwa, jest dla Zakonu Szpitalnego drogowskazem, wyznaczającym fundamentalny kierunek jego działalności i powołania. To świadectwo realizuje się w duchu miłosierdzia zawartego w Ewangelii.

misja1    misja11

Opieka nad chorymi i pomoc ludziom potrzebującym były od wieków domeną Kościoła. Niezwykły postęp techniczny, jaki dokonał się w ostatnich czasach, poprawia co prawda skuteczność leczenia, jednak stwarza  również zagrożenie, że człowiek pozostanie sam ze swoimi problemami i potrzebami. Tradycje i wielowiekowa historia dzieł apostolskich Zakonu Bonifratrów są pomocą w tworzeniu życzliwej i rodzinnej atmosfery, w której osoba ludzka i jej potrzeby pozostają w centrum uwagi.