Prowincjał

Eugeniusz Kret - Prowincjał

Brat Eugeniusz Kret

Urodzony 5 stycznia 1955 r. w Domatkowie. Wstąpił do Zakonu Bonifratrów 22 sierpnia 1988 roku, obłóczony 18 marca 1990 roku, śluby czasowe złożył 19 marca 1992 roku, śluby wieczyste złożył 5 marca 1999 roku. Dnia 08 maja 2014 roku, na XXXI Kapitule Prowincjalnej w Warszawie został po raz kolejny wybrany na urząd Prowincjała Prowincji Polskiej.
Imieniny obchodzi 21 maja.

Rezydencja

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. (22) 635 77 17
e-mail: prowincjal@bonifratrzy.pl