• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Prowincjał

Brat Franciszek Salezy Chmiel, OH

Urodzony 5 listopada 1963 r. w miejscowości Swaciok. Wstąpił do Zakonu Bonifratrów 1 września 1984 roku, obłóczony 18 marca 1985 roku, śluby czasowe złożył 19 marca 1987 roku, a  śluby wieczyste 8 grudnia 1992 roku.

Dnia 5 kwietnia 2022 roku, na XXXIII Kapitule Prowincjalnej został wybrany na urząd Prowincjała Prowincji Polskiej.

 

Imieniny obchodzi 24 stycznia

 

Kontakt

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. (+48) 780 048 336
e-mail: prowincjal@bonifratrzy.pl