• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Szpitale i Przychodnie

Nazareth

Szpital Świętej Rodziny
6004 Namsawi St.
P.O.B. 8
16100 Nazareth
e-mail: bonifratrzy.nazaret@gmail.com
Przeor – Brat Franciszek Salezy Chmiel