Aktualności

Odznaczenia Bene Meritus dla pielęgniarek Hospicjum św. Jana Bożego

17 maja 2022 r., we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty odbyła się piękna uroczystość wręczenia odznaczeń Bene Meritus dla najbardziej zasłużonych pielęgniarek z Dolnego Śląska.Wśród nagrodzonych znalazło się aż 5 pielęgniarek z naszego Hospicjum: Pani Edyta Podpora, Pani Alicja Drobna- Skrądź, Pani Anna Trawicka, Pani Małgorzata Kubiak i p. Maria Salome Gonzalez Cebresos (s. Ana). Serdecznie gratulujemy!

czytaj więcej +

Bonifraterskie Centrum Medyczne pomaga uchodźcom z Ukrainy

Bonifraterskie Centrum Medyczne pomaga uchodźcom z Ukrainy świadcząc bezpłatną pomoc i opiekę medyczną.

czytaj więcej +

Konsolidacja bonifraterskich Spółek

Miło nam ogłosić, że w dniu 1 marca nastąpiła konsolidacja bonifraterskich Spółek. Nowa spółka nosi nazwę Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. i swoją siedzibę ma we Wrocławiu.

czytaj więcej +

Plan Połączenia bonifraterskich spółek

W dniu 25 października 2021 r. Zarządy bonifraterskich spółek CMB, BCZ, Szpitala w Łodzi, Szpitala w Krakowie i Szpitala w Katowicach uzgodniły plan połączenia i zawiązania nowej spółki w celu sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania charyzmatycznego w duchu św. Jana Bożego polegającego na posługiwaniu ludziom chorym i potrzebującym w tworzonych i utrzymywanych w tym celu ośrodkach. Połączenie Spółek nastąpi w drodze utworzenia nowej spółki pod nazwą Bonifraterskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

czytaj więcej +

Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. R. Traugutta 57-59 realizuje umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

czytaj więcej +

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry