• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Herb Zakonu

Herb Zakonu BonifratrówHerbem Zakonu Bonifratrów, umieszczanym na dokumentach, pieczęciach i chorągwiach zakonnych na całym świecie, jest pęknięty owoc granatu z krzyżem, nad którym wznosi się sześcioramienna gwiazda. Granat symbolizuje przeznaczenie i doskonałość. Widoczne poprzez jego pękniętą skorupę czerwone ziarna obrazują miłosierne otwarcie się na bliźniego. Gwiazda zaś to symbol natchnienia i ambitnego celu, do którego prowadzi trudna droga, wymagająca cierpienia i wyrzeczeń.

Legenda wiąże go z osobą św. Jana Bożego, założyciela zakonu, który nim jeszcze rozpoznał swoje powołanie do niesienia pomocy chorym i cierpiącym, doświadczył pewnego zdarzenia. Będąc obnośnym sprzedawcą książek, wędrował z miasta do miasta zachęcając do ich nabywania i czytania. Pewnego razu, idąc z koszem pełnym książek,  spotkał chłopca idącego boso po kamienistej drodze. Spostrzegłszy poranione nogi tego biedaczyny zaoferował mu swoje buty. Jednak w za dużym obuwiu  chłopcu nie szło się wygodnie, więc Jan Boży posadził go na swoim koszu z książkami i tak razem wędrowali dalej. Zatrzymali się przy strumieniu. Kiedy Jan pochylił się, by skosztować wody, usłyszał wołanie dziecka. Odwrócił się i ujrzał, że postać chłopca jaśnieje niezwykłym blaskiem, a w jego ręku znajduje się owoc granatu z błyszczącym krzyżem. Usłyszał słowa „Granada będzie twoim krzyżem” – po czym chłopiec zniknął.

granacik czerwonyGranada w języku hiszpańskim oznacza owoc granatu, ale jest też nazwą miasta. Jan udał się więc do Granady. W mieście tym odkrył swoje powołanie niesienia pomocy cierpiącym. Założył szpital-przytułek, by służyć chorym i ubogim mieszkańcom Granady. Zapoczątkowane w tym hiszpańskim mieście dzieło miłosierdzia dało początek Zakonowi Szpitalnemu św. Jana Bożego i rozprzestrzeniło się na cały świat, a owoc granatu stał się zakonnym herbem.