Aktualności

Plan Połączenia spółek bonifraterskich

W dniu 25 października 2021 r. Zarządy bonifraterskich Spółek: CMB, BCZ, Szpitala w Łodzi, Szpitala w Krakowie i Szpitala w Katowicach uzgodniły plan połączenia i zawiązania nowej spółki w celu sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania w duchu charyzmatu św. Jana Bożego polegającego na posługiwaniu ludziom chorym i potrzebującym w tworzonych i utrzymywanych w tym celu ośrodkach. Połączenie Spółek nastąpi w drodze utworzenia nowej spółki pod nazwą Bonifraterskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

czytaj więcej +

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego

Lekarze i instrumentariuszki Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej naszego szpitala brali aktywny udział w kolejnym w 4 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Artroskopowego (PTA), którego jednym z założycieli jest Kierownik Oddziału dr n.med. Jerzy Cholewiński.

Zjazd odbywał się we Wrocławiu w dniach 14-16 września 2021 r.

Kolejne Zjazdy Towarzystwa są powszechnie oceniane jako największe naukowe spotkania ortopedyczne w Polsce z ogromną liczba zagranicznych wykładowców
i gości.

Dr n.med. Jerzy  Cholewiński, dr n. med. Arkadiusz Wiatr i dr Katarzyna Herman przewodniczyli sesjom programowym Kongresu, wygłosili liczne wystąpienia poświęcone problemom małoinwazyjnego, artroskopowego  leczenia schorzeń i urazów narządu ruchu.

czytaj więcej +

Biała Sobota

Szanowni Państwo!
Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach, Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałami: Ginekologii Onkologicznej oraz Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej zapraszają na bezpłatne oznaczenie markera nowotworowego CA-125 oraz USG transwaginalne w najbliższą sobotę tj. 23.10.2021 r.

Na badania należy się zgłosić do nowego budynku Bonifraterskiego Centrum Zdrowia.

Plakat do pobrania

 

czytaj więcej +

Zasłużony dla Miasta Katowice

W dniu 8.09.2021 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta naszemu Szpitalowi zostało przyznane wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Katowice” za zasługi dla Katowickiej Służby Zdrowia.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników i współpracowników naszego Szpitala!
Dziękujemy za Wasz trud i stałe zaangażowanie.
Bez Was takie wyróżnienie nie byłoby możliwe.

czytaj więcej +

Szpital przywraca odwiedziny!

Po ponad roku braku możliwości odwiedzenia najbliższych przebywających w naszym szpitalu, już od 23 sierpnia br. przywrócono odwiedziny pacjentów na oddziałach!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, są jednak  warunki, które należy spełnić.
Oto kilka z nich:

Osoby odwiedzające muszą potwierdzić przebycie szczepienia przeciwko COVID-19(w okresie minimum 14 dni od drugiej dawki), być ozdrowieńcem w ciągu 6 miesięcy od zachorowania. Osoby niezaszczepione i bez statusu ozdrowieńca są zobowiązane okazać wynik testu PCR wykonanego do 72 godzin przed odwiedzinami.

czytaj więcej +

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry