• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

O Zakonie

Zakon Bonifratrów

Zakon Bonifratrów - św. Jan BożyJesteśmy Zakonem o wielowiekowej tradycji. Pełna nasza nazwa brzmi: Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego (łac: Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo, w skrócie: OH).

Popularne nazwy to: Bonifratrzy, Bracia Miłosierdzia, Dobrzy Bracia, Bracia Szpitalni.

Charyzmat: posługa chorym, ubogim, cierpiącym i opuszczonym.

Działalność: Zgodnie ze swoim charyzmatem, Bonifratrzy posługują chorym i ubogim w prowadzonych przez Zakon: szpitalach, domach opieki, aptekach, poradniach ziołolecznictwa, jadłodajniach dla ubogich, i innych ośrodkach pomocy.

Przełożony Generalny: br. Jesús Etayo Arrondo, sac.

Dom Generalny: Via della Nocetta 263 00164 Rzym, Włochy

Przełożony Prowincjalny: br. Franciszek Salezy Chmiel, OH

Kuria Prowincjalna: Warszawa, ul. Bonifraterska 12

Założyciel Zakonu: św. Jan Boży

Data założenia: po nawróceniu Jana Bożego w 1539 r. w Granadzie zaczęła tworzyć się pierwsza wspólnota, która uzyskała prawne zatwierdzenie w 1572 przez papieża Piusa V. Do Polski bracia dotarli w 1609 r. zakładając szpital w Krakowie.

Hasło Zakonu: Bracia czyńcie dobro

Godło: przedstawia dojrzały owoc granatu, zwieńczony krzyżem, nad którym wznosi się sześcioramienna gwiazda.

Charyzmat Zakonu: Upodabnianie się do Chrystusa współczującego i miłosiernego z Ewangelii, który przeszedł przez ten świat dobrze czyniąc wszystkim i lecząc wszystkie choroby i słabości.

Duchowość:  Utożsamienie się z Chrystusem współczującym i miłosiernym poprzez pokorną, cierpliwą i odpowiedzialną posługę chorym i potrzebującym, pełną szacunku i wierności dla osoby, pełną zrozumienia, życzliwości i wyrzeczenia.

Śluby: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz czwarty dodatkowy ślub szpitalnictwa.

Habit: składa się z tuniki, szkaplerza i pasa. Kolor habitu – czarny a do pracy wśród chorych bonifratrzy zakładają habit koloru białego.

Kapłaństwo: Jesteśmy zakonem niekleryckim (brackim) – członkami Zakonu Bonifratrów są przede wszystkim bracia; za specjalnym zezwoleniem wyższych przełożonych możliwe jest podjęcie studiów filozoficzno-teologicznych, celem przyjęcia święceń kapłańskich. Jednakże zależne jest to od potrzeb i władz Zakonu.

Domy formacyjne
Postulat: Wrocław
Nowicjat: Brescia, Włochy
Scholastykat: Wrocław lub inny dom
Okresy formacji
Postulat (kandydatura): od pół roku do dwóch lat
Nowicjat (przygotowanie do złożenia pierwszych ślubów zakonnych): dwa lata
Scholastykat (okres ślubów czasowych i studiów zawodowych): pięć lat

Galeria: