• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE
Podaruj 1% na Fundację

Spotkanie Wyższych Przełożonych Zakonu Bonifratrów, Rzym

W niedzielę, 2 października 2022 roku w Kurii Generalnej Zakonu Bonifratrów w Rzymie zgromadzeni rozpoczęli swoje obrady od Adoracji Najświętszego Sakramentu. Od poniedziałku do piątku będą omawiane najważniejsze sprawy Zakonu Bonifratrów na świecie.

Pierwsza rocznica powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Prudniku

Posiedzenie Definitorium Prowincji

Co słychać w powołaniach?

Pogrzeb śp. Andrzeja Kozika z Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie

Komitet ds. Szkoły Szpitalnictwa

Przewodniczący: Pan mgr Grzegorz Waberski – Warszawa

Członkowie:

  • Br. mgr Albert Ch. Dorociak, OH  – Kraków
  • Pani mgr Jolanta Kłusek – Cieszyn

 

Cele Szkoły Szpitalnictwa

Wartości Zakonu

  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów

Produkty Bonifraterskie

Produkty Bonifraterskie

Bioetyka

bioetyka - Zakon Bonifratrów