Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Projekty realizowane ze środków UE
Podaruj 1% na Fundację

Posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej

6 grudnia 2023 r., pod przewodnictwem br. Joaquima Erra Mas, I radnego generalnego i br. Rudolfa Knoppa, prowincjała Prowincji Bawarskiej rozpoczęło się w Monachium posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej
i Wschodniej.

Liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

Pomoc Ukrainie – kolejna transza

IV tura rekolekcji braci w Zakopanem w zimowej aurze

II Kongres Ginekologii Operacyjnej

Komitet ds. Szkoły Szpitalnictwa

Przewodniczący: Pan mgr Grzegorz Waberski – Warszawa

Członkowie:

  • Br. mgr Albert Ch. Dorociak, OH  – Kraków
  • Pani mgr Jolanta Kłusek – Cieszyn

 

Cele Szkoły Szpitalnictwa

Wartości Zakonu

  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów

Produkty Bonifraterskie

Produkty Bonifraterskie

Bioetyka

bioetyka - Zakon Bonifratrów