Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE
Podaruj 1% na Fundację

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna prosi o wsparcie na remont dachu

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach pod Krakowem prawie od pół wieku pomaga potrzebującym. Teraz sama prosi o wsparcie – potrzebne są pieniądze na remont dachu w centrum warsztatowo-rehabilitacyjnym, w którym codziennie odbywają się zajęcia dla ok. 119 podopiecznych – osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Koncert w wykonaniu młodzieżowego zespołu Wołyńskie Słowiki z Ukrainy

2 lutego 2023 r. – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Imieniny Ojca Prowincjała, Franciszka Salezego Chmiela, OH

Koncert kolęd w bonifraterskim kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie

Komitet ds. Szkoły Szpitalnictwa

Przewodniczący: Pan mgr Grzegorz Waberski – Warszawa

Członkowie:

  • Br. mgr Albert Ch. Dorociak, OH  – Kraków
  • Pani mgr Jolanta Kłusek – Cieszyn

 

Cele Szkoły Szpitalnictwa

Wartości Zakonu

  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów

Produkty Bonifraterskie

Produkty Bonifraterskie

Bioetyka

bioetyka - Zakon Bonifratrów