Aktualności

Zakończyliśmy zapisy na bezpłatne szczepienia dla seniorów

Drodzy Pacjenci,
uprzejmie informujemy, że Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie jest jednym z realizatorów Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2019-2020, pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65. roku życia”. W ramach programu przewidziano bezpłatne wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie przez lekarza lub pielęgniarkę.

czytaj więcej +

dr n. o zdr. Ewelina Nowak nowy specjalista SGL

Poszerzamy zakres usług Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich o konsultacje immunologiczne oraz konsultacje w zakresie chorób rzadkich, jednocześnie witamy w bonifraterskim zespole Panią dr n. o zdr. Ewelinę Nowak.

czytaj więcej +

Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy

W dniach 6 lipca, 30 lipca, 31 lipca oraz 4 września br. w osteobusie zlokalizowanym w ogrodach Szpitalnych będą przeprowadzane badania densytometryczne w kierunku osteoporozy. Zapraszamy wszystkie osoby po 60. roku życia do skorzystania z  bezpłatnych badań. Dla osób przed 60. rokiem życia koszt badania wynosić będzie 39,00 zł.

czytaj więcej +

Nowy sprzęt dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z końcem maja został doposażony w nowy sprzęt, który pozwala osiągnąć wysoki poziom opieki, dostarczając precyzyjne informacje kliniczne we właściwym czasie i miejscu.

Nowy kardiomonitor wraz z centralą monitorującą o wartości ponad 100 000 zł został sfinansowany i podarowany przez Konwent Bonifratrów w Krakowie. Bezpieczeństwo pacjentów oraz komfort pracy współpracowników w dużej mierze zależy od jakości stosowanej aparatury. Dar ten jest bez wątpienia wyrazem troski i bezinteresownej chęci niesienia pomocy.

czytaj więcej +

Nowe życie-przeszczep rodzinny z udziałem prof. Mirosława Szury

W czwartek 4 czerwca prof. Mirosław Szura-Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej naszego Szpitala wraz z doktorem Bogdanem Niekowalem (chirurg, transplantolog Szpital JP2) oraz dr n. med. Maciejem Kowalewskim i zespołem Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II po raz pierwszy w historii tej placówki oraz po raz pierwszy w Krakowie, pobrali nerkę od żywego dawcy z dostępu pozaotrzewnowego, a następnie ją przeszczepili.

czytaj więcej +

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest