• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Listy

Św. Jan Boży w 1539 roku, przeżył głębokie nawrócenie, a owocem tego było całkowite oddanie się posłudze wśród chorych i ubogich. Ogromna troska o cierpiącego człowieka wzbudziła podziw wśród mieszkańców XVI-wiecznej hiszpańskiej Granady. Wielu wsparło jego działalność poprzez przekazanie jedzenia lub pieniędzy na potrzeby chorych. Wśród dobroczyńców byli: księżna Sessy i Guttierre Lasso. Inni chcieli posługiwać potrzebującym razem ze św. Janem Bożym. Do nich należał Ludwik Baptysta. Listy odkrywają nam duchowe bogactwo założyciela Zakonu Bonifratrów. Ukazują piękno miłości w czynach miłosierdzia.

Do posłuchania :

Pierwszy List Guttierre Lasso (AUDIO)

Drugi List Guttierre Lasso (AUDIO)

List do Ludwika Baptysty (AUDIO)

List do Księżnej Sessy (AUDIO)

 

Galeria

Listy św. Jana Bożego Listy św. Jana Bożego Listy św. Jana Bożego

Listy św. Jana Bożego Listy św. Jana Bożego Listy św. Jana Bożego