• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Zakon na świecie

Zakon złożony jest z 22 prowincji, 2 delegatur generalnych i 13 delegatur prowincjalnych. Administrację nad całością sprawuje Kuria Generalna w Rzymie. Bracia obecni są na 5 kontynentach w 51 krajach świata. Zakon liczy ponad 1200 braci z 51 krajów. Wśród nich jest 136 kapłanów oraz 1 biskup. Bracia realizują misję szpitalną w 309 dziełach apostolskich. Na całym świecie Zakon Bonifratrów ma około 40 tysięcy współpracowników świeckich, którzy razem z braćmi niosą posługę chorym i ubogim. (dane z 2009 r.)

O. Jose Luis Redrado Marchite
Pierwszy biskup Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

O. Jose Luis Redrado MarchiteOjciec Jose Luis urodził się we Fustińana (Nawarra-Hiszpania) dnia 19 marca 1936 r. Ukończył  szkołę  „Świętego Jana Bożego” w Barcelonie. 11 czerwca 1936 r. rozpoczął nowicjat w Calafell (Tarragona). Śluby czasowe złożył 13 czerwca 1954 r. również w Calafell, a profesję uroczystą w Zaragozie 3 lipca 1960 r. Studia kapłańskie odbył w Papieskim Uniwersytecie w Salamance, a święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1965 r. Studia kapłańskie zakończył licencjatem z teologii. Kilka lata później uzyskał licencjat z filozofii i nauk humanistycznych na Uniwersytecie  w Barcelonie. Sprawował następujące funkcje w zakonie: był dyrektorem szkoły w Pamplonie (1965-67), Radnym Prowincjalnym Prowincji Aragońskiej (1968-71), Mistrzem Scholastykatu w Sant Boi – Liobregat – Barcelona (1975-77), Przewodniczącym  Sekretariatu Duszpasterstwa Zdrowia w Prowincji Aragońskiej (1968-83), Przewodniczącym Międzynarodowego Sekretariatu Duszpasterstwa Zdrowia (1978-88).

O. Jose Luis Redrado od roku 1986 jest sekretarzem Papieskiej Rady do spraw Służby Zdrowia, a dnia 5 grudnia 1998 r. został wyniesiony do godności biskupiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Statystyki

Do pobrania:

Zobacz również Międzynarodową stronę Zakonu Bonifratrów