• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Bonifraterska Rodzina Różańcowa

Bonifraterska Rodzina Różańcowa została założona w Zakonie  Szpitalnym św. Jana Bożego w roku 1996 z inicjatywy  brata Stanisława Wiśniewskiego OH.

1. Krótka statystyka
Aktualnie w 28 Różach modlitewnych BRR skupionych jest ok. 370 osób, w tym 17 braci bonifratrów i 34 siostry zakonne z kilku zgromadzeń przede wszystkim klauzurowych. Najliczniej reprezentowana jest  Łódź, gdzie do Róż zapisało się 100 osób i liczba ta stale rośnie ( w ostatnim miesiącu przybyło ok. 13 członków). W dalszej kolejności: Wadowice– 70 członków, Piaski – 39, Warszawa – 35, Ząbkowice Śl. – 30, Zawoja – 20, Katowice – 18. Najmniej licznie reprezentowany jest Kraków – 2 osoby.

2. Aktywność
Najaktywniejszą wspólnotą BRR są Róże skupione wokół konwentu bonifratrów w Łodzi, które spotykają się regularnie raz w miesiącu w 1.szą sobotę na modlitwie różańcowej i Mszy świętą o 8.00 w kaplicy szpitalnej. Niedawno Róże te, dzięki m.in. inicjatywie braci animatorów br. Wawrzyńca OH, sac. i br. Vianneya OH, zorganizowały spotkanie opłatkowe przed Świętem Bożego Narodzenia w konwencie łódzkim z udziałem licznie przybyłych świeckich członków BRR z ich animatorką p. Marianną Jabrzyk (kontakt: tel. 42.6450381). Drugą interesującą inicjatywą był wyjazd całodniowy BRR autokarem do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, który wszyscy uczestnicy bardzo mile wspominają. Obecnie animatorem wspólnoty jest br. Doroteusz Bukowski – przeor w konwencie w Ząbkowicach Śląskich.

3. Nasze cele i środki działania
Przypomnijmy pokrótce czym jest BRR, informacja która może być użyteczna szczególnie dla nowo wstępujących w nasze szeregi. Jesteśmy wspólnotą osób świeckich i zakonnych, działającą przy Zakonie Braci Bonifratrów od 1996 r., zjednoczonych ideą wspierania się nawzajem poprzez modlitwę, głównie modlitwę różańcową oraz wypraszanie u Boga bardzo aktualnych i pilnych potrzeb dla Kościoła, a w szczególności nowych, gorliwych powołań zakonnych i kapłańskich do służby chorym i potrzebującym w Polsce. Pismo święte zachęca nas abyśmy nie ustawali w modlitwie: „Tam gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje tam i Ja jestem pośród nich”, „Proście a otrzymacie…każdy kto prosi otrzymuje”, „Proście Pana Żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Zadanie to każdy członek BRR wypełnia w bardzo prosty sposób: sięgając po broń, którą my chrześcijanie otrzymaliśmy od Boga – RÓŻANIEC i odmawiając jedną dziesiątkę (tajemnicę) różańca jemu przeznaczoną w powierzonych intencjach.

Uruchomiliśmy dodatkowy kontakt z centralą BRR poprzez e-mail  B.R.R@wp.pl  O wszystkich nowych inicjatywach będziemy informować w miarę możliwości na bieżąco, w tym także poprzez kwartalnik zakonny „Bonifratrzy w służbie chorym”.

Bonifraterska Rodzina Różańcowa