Klasztor w Warszawie p.w. św. Ryszarda Pampuri

Wolontariat bonifraterski

Wolonatariat Bonifraterski działa w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym.

Zapraszamy na podstronę poświęconą wolontariatowi:

https://bonifratrzy.pl/dom-geriatryczno-rehabilitacyjny-warszawa/wolontariat/

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry