Klasztor w Warszawie p.w. św. Ryszarda Pampuri

Modlitwy

Spis modlitw:

  • Litania do św. Ryszarda Pampuri
  • Litania do św. Jana Bożego
  • Modlitwy w chorobie

 

Św. Ryszard Pampuri (1897-1930)

 

Litania do św. Ryszarda Pampuri

Kyrie elejson, Chryste eleison, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Ryszardzie Pampuri, doskonały wzorze dla braci miłosierdzia,
Miłujący Boga od lat młodzieńczych,
Kształtujący sumienia ludzi młodych,
Pielęgnujący ideały chrześcijańskie wśród rodzin,
Widzący w dzieciach nieskończone piękno i dobro Boga,
Krzewiący kult eucharystyczny,
Gorliwy głosicielu Ewangelii świętej,
Misjonarzu ludzi biednych i robotników,
Umacniający wiarę towarzyszy na wojnie,
Stróżu zasad moralnych,
Widzący Jezusa w cierpiących i chorych,
Hojny darczyńco ubogich w potrzebie,
Czuwający przy podopiecznych z wytrwałością,
Zachęcający do składania ofiar Bogu z dolegliwości wieku,
Wspierający materialnie i duchowo młodzież,
Kontemplujący Boga poprzez dzieła miłosierdzia,
Praktykujący umartwienie z pokorą i gorliwością,
Oddany Najświętszemu Sercu Jezusa,
Szczęśliwy lekarzu niosący ulgę ludziom w chorobie,
Odnajdujący dar wolności w Bogu,
Kroczący z synowską ufnością drogą doskonałości zakonnej,
Zjednoczony zawsze z Bogiem,
Kochający z wdzięcznością swą wspólnotę zakonną,
Wiernie pełniący wolę Bożą,
Naśladujący Chrystusa w pokorze i cichości,
Czerpiący z krzyża wszelkie łaski dla siebie i innych,
Bogaty w dar miłosierdzia,
Apostołujący wśród lekarzy i pielęgniarzy,
Ufający w macierzyńską opiekę Najświętszej Maryi Panny,
Kroczący radośnie do niebiańskiej ojczyzny,
Umierający w młodym wieku z wielką pogodą i pokojem ducha,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, święty Ryszardzie Pampuri.
W. Abyśmy umieli widzieć Chrystusa w chorych i cierpiących.

Módlmy się: Boże, Ty pozwoliłeś świętemu Ryszardowi jego lekarską służbę uczynić dziełem miłości, † daj nam za jego wstawiennictwem * w służbie chorym i potrzebującym naśladować jego miłosierdzie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Św. Jan Boży (1495-1550)

 

Litania do św. Jana Bożego

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson.
Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Ojcze, Janie Boży,
Święty Janie Boży, założycielu Zakonu Braci Miłosierdzia,
Święty Janie Boży, gorliwy sługo i opiekunie ubogich chorych,
Święty Janie Boży, zbieraczu i rozdawco jałmużny,
Święty Janie Boży, wspomożycielu cierpiących,
Święty Janie Boży, wzorze miłosierdzia,
Święty Janie Boży, opatrznościowo w dzieciństwie powołany,
Święty Janie Boży, pobożny pasterzu,
Święty Janie Boży, obrońco chrześcijaństwa,
Święty Janie Boży, wkraczający na drogę pokory,
Święty Janie Boży, przez ludzi znieważony,
Święty Janie Boży, z miłości ubogich chorych szukający,
Święty Janie Boży, któryś Chrystusowi w postaci chorego nogi umył,
Święty Janie Boży, cudownym napojem przez Najświętszą Maryję Pannę pokrzepiony,
Święty Janie Boży, przez samego Chrystusa “Janem od Boga” nazwany,
Święty Janie Boży, Chrystusa w postaci dziecka piastujący,
Święty Janie Boży, któremu Maryja Panna Dziecię Jezus podała,
Święty Janie Boży, któryś przez Maryję Pannę cierniową koroną był uwieńczony,
Święty Janie Boży, któryś przez Archanioła Rafała chleb dla chorych przyjmował,
Święty Janie Boży, z ognia ocalony,
Święty Janie Boży, duchem prorockim napełniony,
Święty Janie Boży, któryś wielkich grzeszników do Boga nawracał,
Święty Janie Boży, któryś godzinę swojej śmierci przepowiedział,
Święty Janie Boży, któryś klęcząc z krzyżem w ręku umierał,
Święty Janie Boży, nasz Ojcze,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas; Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie Elejson; Chryste Elejson.

Módl się za nami, święty Ojcze Janie Boży.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, bądź na wieki uwielbiony w Twoim świętym słudze i wyznawcy Janie Bożym, w którym dałeś światu wspaniały wzór życia, zapal, prosimy Cię, serca nasze do naśladowania wielkich jego cnót, a zwłaszcza miłosierdzia, abyśmy sobie zasłużyli być Twoimi dziećmi na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Salus Infirmorum ora pro nobis.

Modlitwy w chorobie

 

W chorobie.

Panie Jezu Chryste, Ty wiesz o mojej chorobie i bólu. Jeżeli jest to Twoją wolą uwolnij mnie od choroby i obdarz szybkim powrotem do zdrowia. Szczególnie proszę o cierpliwość i siłę konieczne na dzień dzisiejszy. Wybaw mnie od bólu, a jeżeli taka jest Twoja wola złącz moje cierpienie z Twoim dla zbawienia świata. Amen.

Przed operacją.

Panie Boże, byłeś obecny przy tysiącach operacji. Przyjdź z pomocą mojej operacji. Proszę, pobłogosław chirurga i tych, którzy z nim współpracują, aby wszystko było uczynione na Twoją chwałę i dla mojego dobra. Wybacz mi moje lęki, nie, dlatego, że jestem słaby(a), ale ze względu na Jezusa, któremu ufam, jako Zbawcy. Amen.

Po operacji.

Niebieski Ojcze w swoim miłosierdziu przeprowadziłeś mnie szczęśliwie przez operację. Dziękuje Ci! Proszę błogosław mi w czasie rekonwalescencji, bym zanosił(a) te dni cierpliwie, aż w pełni sił będę zdolny(a) wychwalać Cię i oddawać Ci cześć. Uwielbiam Cię i składam Ci dziękczynienie w imię Jezusa Chrystusa. Amen.

Za służbę zdrowia.

Panie, który pochwaliłeś miłosiernego Samarytanina za to, że nie ominął cierpiącego człowieka, spraw, aby wszyscy lekarze, siostry i pielęgniarki tak samo opiekowali się nami chorymi. Niech w każdym chorym potrafią dojrzeć cierpiącego Chrystusa. Obdarz ich swoim miłosierdziem, aby z sercem spełniali każdą posługę, gdyż wtedy cierpienie mniej boli i budzi się nadzieja wyzdrowienia. Obdarzaj ich dobrocią, łagodnością w słowach, cierpliwością i uśmiechem. I spraw, aby okazując miłosierdzie nam chorym dostąpili kiedyś Twojego miłosierdzia. Amen.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry