• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Kontakt

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40- 211 Katowice
tel.: 32 357 62 00
zobacz więcej

Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie
ul. Trynitarska 11,  31-061 Kraków
12 379 71 00
zobacz więcej

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź
tel. 42 685 51 30
zobacz więcej

Bonifraterskie Centrum Zdrowia, Oddział w Piaskach
Os. Marysin 1, 63-820 Piaski
tel. 65 57 19 054
zobacz więcej

Centrum Medyczne Bonifratrów
ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa
tel. 22 390 33 00
zobacz więcej

Kuria Prowincjalna Zakonu Bonifratrów

Sekretariat

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. 780 048 336
e-mail: kuria@bonifratrzy.pl

Sekretariat pracuje:
od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1700

Prowincjał –  brat Łukasz Dmowski

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. kurii 780 048 336 lub tel. 509 366 333
e-mail: prowincjal@bonifratrzy.pl