• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Kontakt

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. R. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
tel: 530 424 426
e-mail: bcm@bonifratrzy.pl

Oddział w Katowicach
Szpital Zakonu Bonifratrów p.w. Aniołów Stróżów w Katowicach
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, 40- 211 Katowice
tel.: 32 357 62 00

Oddział w Krakowie
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków
tel.: 12 37 97 100

Oddział w Łodzi
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi

ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź
tel. 42 685 51 30

Oddział w Warszawie
Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa
tel. 22 390 33 00

Oddział we Wrocławiu
Hospicjum Stacjonarne
ul. Poświęcka 8a 51-128 Wrocław
tel: 530 424 426
e-mail: sekretariat@bczwroc.pl

Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji w Piaskach
Os. Marysin 1, 63-820 Piaski
tel.: 65 57 19 054

Bonifraterski Ośrodek Zdrowia w Ząbkowicach Śląskich
ul. 1 Maja, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel.: 575 991 444

Oddział Rehabilitacji Provita Wrocław
ul. Bierutowska 63, 51-317 Wrocław
tel.: 71 325 14 68

Kuria Prowincjalna Zakonu Bonifratrów

Sekretariat

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. 780 048 336
e-mail: kuria@bonifratrzy.pl

Sekretariat pracuje:
od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1700

Prowincjał –  brat Franciszek Salezy Chmiel, OH

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. kurii 780 048 336
e-mail: prowincjal@bonifratrzy.pl