• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Stacja Pomocy Socjalnej – Drohobycz

Stacja Pomocy Socjalnej „Caritas” Zakonu Bonifratrów
w Drohobyczu na Ukrainie.

Klasztor Drohobycz plakat

W Stacji udzielana jest pomocy głównie medyczno – opiekuńczą  osobom przychodzącym z zewnątrz, a także osobom zgłoszonym do nas, do których dochodzimy, służąc chorym i biednym ludziom w ich domach.

Do naszej Stacji Pomocy Socjalnej może przyjść i otrzymać pomoc każdy bez  względu na wiek, wyznanie i narodowość. Jako  wspólnota, niekiedy wspólnie z ks. proboszczem tutejszej parafii w Drohobycza oraz osobami dobrej woli, angażujemy się w pomoc dla ludności Ukrainy, jak również Polakom żyjącym na Ukrainie, którzy nas o to proszą.

W naszej Stacji dzielimy się z potrzebującymi żywnością  (ok. 2,5  tony miesięcznie), lekarstwami, odzieżą, środkami higieny osobistej. Pomagamy osobom starszym wiekiem, świadcząc opiekę pielęgniarską (3 osoby), rehabilitacyjną zapewniając im codzienne posiłki (6 osób). Dajemy możliwość kąpieli dwóm osobom, które nie mają ciepłej wody w domu lub są zaniedbane z powodu swojego inwalidztwa.  Na liście naszej naszej Stacji zapisanych jest ponad 600 osób, dzieci, dotknięte chorobą, inwalidzi, bezdomni, osoby z ośrodków dla uzależnionych, przesiedleńcy.  Angażujemy się w sprawy parafian Kościoła rzymskokatolickiego w Drohobyczu i dekanatu stryjskiego.

Oprócz Stacjonarnej Pomocy Socjalnej, którą można otrzymać bez względu na wiek, wyznanie i narodowość, mamy zgłoszonych pacjentów, do których w codziennie udajemy się z wizytą.

Osoby te często mieszkają w ubogich warunkach, które są spowodowane rożnymi kolejami losu (śmierć współmałżonka, utrata pracy, niepełnosprawność), często (szczególnie w okresie jesienno-zimowym), brakuje im pieniędzy na leki na jedzenie, są to osoby samotne i schorowane które nie są w stanie same sobie radzić w życiu. Pomocą dla nich jest rodzina, jeśli jeszcze żyje i nie jest to dla nich zbyt kłopotliwe, kościoły wyznaniowe, sąsiedzi, przygodni ludzie dobrej woli, a także my.

Nasza praca polega na pomocy im w tych sprawach które akurat są naglące. Sprzątamy ich domy, przynosimy obiady, robimy dla nich zakupy, kupujemy leki w aptekach lub korzystamy z darów, prosimy lekarzy o konsultacje, organizujemy zbiórki w naszych klasztorach w Polsce, aby zdobyć pomoc. Odwiedzamy i wspomagamy podopiecznych w szpitalach, wykonujemy rehabilitację przyłóżkową, uczestniczymy w ich smutkach i radościach, przy pomocy miejscowych osób przeprowadzamy drobne prace remontowe (naprawa dachu, uszczelnianie okien na zimę, remont mieszkania, odśnieżanie), zapewniamy opiekę duchową – sakramentalną, przeżywamy z nimi ich święta i inne święta kościelne, uczestniczymy w pogrzebie ich bliskich, wychodzimy z nimi na spacery.  Udzielamy także pomocy ukraińskim organizacjom charytatywnym i ośrodkom pomocy socjalnej w Drohobyczu i pobliskich miastach. Organizujemy misyjne akcje medyczne dla miejscowej ludności. Współpracujemy z Caritasem Polska  i Caritasem Samborsko – Drohobyckim na Ukrainie.

Możesz w prosty sposób pomóc ludziom z Ukrainy, finansując zakup niezbędnych środków do życia: produktów spożywczych, środków higienicznych i medycznych. Wpłać pieniądze na konto a resztę zrobimy za ciebie:

Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania NMP

31-066 Kraków, ul. Krakowska 48
Bank Pekao SA

nr konta:

Waluta polska:  90 1240 4650 1111 0010 5967 5045 z dopiskiem Ukraina
Waluta euro:  30 1240 4650 1978 0010 6027 6370 z dopiskiem Ukraina

Polecamy również stronę Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej

Galeria

Stacja Pomocy Drohobycz Stacja Pomocy Drohobycz Stacja Pomocy Drohobycz Stacja Pomocy Drohobycz