Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Jubileusze braci w 2022 r.

CZERWIEC

18 – o. Teodor Książkiewicz, sac. – jubileusz 50-lecia kapłaństwa