• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Jubileusze braci w 2022 r.

CZERWIEC

18 – o. Teodor Książkiewicz, sac. – jubileusz 50-lecia kapłaństwa