Jubileusze braci w 2017 r.

LUTY

2 – br. Henryk MOLENDA – 60-lecie ślubów

MARZEC

5 – br. Eugeniusz KRET – 25-lecie ślubów