• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Jubileusze braci w 2018 r.

MARZEC

19 – br. Ryszard HUNEK – 25-lecie ślubów

SIERPIEŃ

1 – br. Kazimierz WĄSIK, sac. – 50-lecie ślubów

PAŹDZIERNIK

24 – br. Andrzej ZAWALSKI – 25-lecie ślubów