• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Jubileusze braci w 2020 r.

MAJ

26 – o. Piotr TELMA – 30-lecie święceń kapłańskich

27 – o. Bruno Maria NEUMANN – 25-lecie święceń kapłańskich

SIERPIEŃ

20 – o. Teodor KSIĄŻKIEWICZ – 80. urodziny

WRZESIEŃ

19 – o. Ludwik SOKÓŁ – 90. urodziny

24 – o. Ludwik SOKÓŁ – 60-lecie święceń kapłańskich