• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
 • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
 • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Kuria

Struktura Prowincji

Na czele Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego stoi generał, który jest wybierany co 6 lat podczas kapituły generalnej i wraz z 6 radnymi generalnymi podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju i celów Zakonu. Kuria generalna ma swoją siedzibę w Rzymie.
Zakon podzielony jest na prowincje.  Do prowincji przynależą poszczególne domy zakonne (konwenty). Na czele prowincji stoi prowincjał, który wraz z 4 radnymi stanowi zarząd prowincji. Wybierani są oni co 4 lata podczas kapituły prowincjalnej. W Polsce Zakon Bonifratrów posiada jedną prowincję. Prowincja Polska p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ma 17 domów zakonnych. Konwent składa się z klasztoru i prowadzonego dzieła apostolskiego. Na czele konwentu stoi przeor. Jest on wybierany co 4 lata w czasie kapituły prowincjalnej.

Wśród prowadzonych przez prowincję dzieł apostolskich są:

 • szpitale
 • hospicja: stacjonarne i domowe
 • ośrodki dla osób z niepełnosprawnością
 • domy geriatryczne
 • apteki
 • poradnie ziołolecznictwa
 • stacje opieki
 • jadłodajnie dla ubogich
 • i inne ośrodki pomocy

Kuria prowincjalna

Kuria prowincjalna jest miejscem urzędowania prowincjała.

W skład Zarządu Polskiej Prowincji wchodzi prowincjał i 4 radnych.

Prowincjałem jest brat Franciszek Salezy Chmiel, OH

Współpracownicy Kurii

 • Sebastian Nowak – Dyrektor Generalny
 • Ilona Truskolas – Główna Księgowa
 • Grzegorz Waberski – Sekretarz Prowincji
 • Daria Zyskowska – koordynator ds. administracyjno-biurowych
 • brat Mateusz Biczyk, OH – księgowy
 • Beata Dukielska – księgowa