Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Fundacja św. Jana Bożego

 

2 kwietnia, po długiej chorobie, zmarł Leszek Fabianowicz – mąż pani Joanny Fabianowicz.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 kwietnia (piątek) o godz. 11 na Starym Cmentarzu w Pabianicach.

Pani Joannie składamy wyrazy współczucia i zapewnienia o modlitwie w intencji Jej męża i całej Rodziny.


Zapraszamy na coroczne Spotkanie Opłatkowe z J.E. Ks. Bp. Adamem Lepą wszystkich Darczyńców, Dobrodziejów i Przyjaciół Fundacji św. Jana Bożego i Szpitala Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61.
Spotkanie rozpocznie się uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem bpa Adama Lepy w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 8 stycznia – poniedziałek – o godz. 14:30
Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w Sali Konferencyjnej na IV piętrze Szpitala. W atmosferze radości, miłości i pokoju będziemy dzielić się opłatkiem i śpiewać kolędy.
oplatek

 


 

„W Chrystusie miłość i moc wiary oraz nadzieja podążających drogami Pańskimi okazały się niezwyciężone. Dzieląc się tą prawdą życzę doświadczania jej w każdym dniu” – napisał ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, zaprzyjaźniony już od lat z naszym Konwentem i z łódzkimi bonifratrami. Dziękując za pamięć życzymy Księdzu Kardynałowi dużo zdrowia i sił, by jeszcze długo mógł być świadkiem Chrystusa dla innych.

Dziękując Wam wszystkim za życzliwość, wsparcie modlitewne i materialne dla osób potrzebujących, pragniemy razem z Państwem przeżyć na nowo Tajemnicę Narodzenia Syna Bożego.
Zapraszamy Państwa na Spotkanie Opłatkowe Darczyńców, Dobrodziejów
i Przyjaciół Fundacji św. Jana Bożego, które rozpocznie się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Ks. Bpa Adama Lepy w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
16 grudnia (piątek) o godz. 14:30
Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie w sali na IV piętrze Szpitala.
W atmosferze radości, miłości i pokoju będziemy dzielić się opłatkiem i śpiewać kolędy

Fundacja św. Jana Bożego powstała 30 grudnia 1999 r. Do KRS wpisana 7 listopada 2002 r.

Cele działalności Fundacji:

  • wspieranie i promocja działalności zakładów opieki zdrowotnej
  • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do dalszej poprawy jakości usług medycznych, np. poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
  • prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej np. przez wpieranie finansowo osób

Fundacja powyższe cele realizuje poprzez:

  • finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia warunków świadczonych usług
  • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  • prowadzenie działalności gospodarcze – prowadzenie Apteki Bonifraterskiej

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej oraz darowizn, wpłat z tytułu 1% podatku, przeznaczone są wyłącznie na cele działalności statutowej. Wspieramy finansowo Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz pomoc w realizacji inwestycji.

KRS: 0000134759

Zachęcamy do wspólnego niesienia pomocy na rzecz Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi przez przekazywanie 1 % podatku na rzecz Fundacji św. Jana Bożego: Fundacja Św. Jana Bożego KRS: 0000134759
Numer konta bankowego:
77 1440 1231 0000 0000 0965 4402

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry