Klasztor w Łodzi p.w. św. Rafała Archanioła

Fundacja Bonifraterska

Fundacja Bonifraterska powstała 30 grudnia 1999 r., do KRS wpisana 7 listopada 2002 r. Jest to organizacja pożytku publicznego, o profilu charytatywno – opiekuńczym. W ramach realizowanej działalności prowadzimy hospicja (domowe i stacjonarne), jadłodajnie, szpitale i domy pomocy społecznej na terenie całej Polski.

W Polsce Zakon Bonifratrów obecny jest od 400 lat, każdego dnia pomagając potrzebującym – dzieciom, dorosłym, osobom cierpiącym, niepełnosprawnym, biednym, opuszczonym… Działania realizujemy wspólnie z gronem 2500 współpracowników – jest to wykwalifikowana kadra lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, psychologów, pracowników socjalnych oraz specjalistów z różnych innych dziedzin.

Cele działalności Fundacji:

 • wspieranie i promocja działalności zakładów opieki zdrowotnej
 • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do dalszej poprawy jakości usług medycznych, np. poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
 • prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej np. przez wpieranie finansowo osób

Fundacja powyższe cele realizuje poprzez:

 • finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia warunków świadczonych usług
 • współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej – prowadzenie Apteki Bonifraterskiej

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej, darowizn oraz wpłat z tytułu 1% podatku, przeznaczone są wyłącznie na cele działalności statutowej.

W odpowiedzi na trudne sytuacje życiowe, staramy się nieść nadzieję i wywoływać uśmiech na twarzach naszych podopiecznych podejmując bardzo konkretne działania i tak np:

 • Szpital w Krakowie – specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym chorób naczyń z wykorzystaniem najnowszych technik endowaskularnych
 • w Szpitalu w Katowicach otaczamy szeroką opieką m.in. kobiety ciężarne – w każdym miesiącu rodzi się u nas około 200 dzieci;
 • w Piaskach k. Gostynia prowadzimy szpital rehabilitacyjny, gdzie specjalizujemy się w poudarowej rehabilitacji neurologicznej;
 • we Wrocławiu natomiast od 2000 roku prowadzimy jedyne w mieście hospicjum stacjonarne;
 • Szpital w Łodzi rozwija małoinwazyjne techniki operacyjne w ramach oddziałów chirurgii, okulistyki i ortopedii;
 • poza tym prowadzimy Jednostki Pomocy Społecznej w Cieszynie, Iwoniczu, Konarach, Zebrzydowicach, Dom św. Jana Bożego w Prudniku oraz jadłodajnie w Warszawie i Łodzi

 

Fundacja Bonifraterska
00-213 Warszawa, ul. Bonifraterska 12

KRS: 0000134759

Dzielenie się dobrem procentuje!

Przyłączcie się do tworzenia dobra poprzez uśmiech, życzliwość, aktywność wolontaryjną i wsparcie naszych projektów.

Zachęcamy do wspólnego niesienia pomocy na rzecz bonifraterskich dzieł: szpitali, hospicjów, jadłodajni, ośrodków pomocy społecznej przez przekazywanie 1 % podatku na rzecz Fundacji Bonifraterskiej:

KRS: 0000134759

Numer konta bankowego:
77 1440 1231 0000 0000 0965 4402

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry