Warszawa

Jednym z dzieł apostolskich, jakie podjął klasztor bonifratrów w Warszawie, jest fitoterapia, potocznie nazywana ziołolecznictwem. Wykorzystując swoje wielowiekowe doświadczenie w dziedzinie stosowania roślin leczniczych, oferujemy zestawy ziół na wiele chorób, począwszy od przeziębień, a kończąc na kuracjach w chorobach nowotworowych.
Zaletą ziół jest naturalny wpływ i bezpieczne, nietoksyczne działanie na organizm człowieka, pod warunkiem odpowiedniego komponowania mieszanek leczniczych. Dobre rezultaty leczenia ziołami uzyskuje się w przewlekłych stanach chorobowych, co umożliwia czasami uniknięcie środków chemioterapeutycznych. Preparaty ziołowe można stosować profilaktycznie, podnosząc odporność organizmu, stwarzając naturalną barierę dla bonifratrzy-sklepchoroby.

Fitoterapię należy różnicować z homeopatią. Ta pierwsza ma działanie CONTRARIA CONTRARIIS CURANTUR – przeciwne leczy się przeciwnym, a ta druga SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR – podobne leczy się podobnym. Choć kuracje ziołowe wymagają czasu, cierpliwości i systematyczności, to jednak warto próbować, ponieważ stawką jest zdrowie i życie. Z naszych usług korzysta wiele osób, zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Prowincja Polska Bonifratrów jest jedyną na świecie, która kontynuuje działalność fitoterapeutyczną, tzn. zielarską. W gabinetach zielarski przyjmują lekarze, udzielają fachowych porad i przepisują odpowiednie mieszanki ziołowe na podstawie wywiadu i badań lekarskich. Nasze ziołolecznictwo to jeszcze jeden znak obecności bonifratrów w służbie Bogu w chorych i cierpiących.

Recepty na przepisane mieszanki ziołowe realizowane są na bieżąco w Aptece Ojców Bonifratrów „Salus Infirmorum” znajdującej się w tym samym budynku.

Koszt porady ziołoleczniczej to 50 zł.

Nasi lekarze:

Grabowska-Więcek Bożena – wtorki i środy godz. 9.00-13.00
Samosiej Marcin – przyjmuje 2 razy w miesiącu -(czwartki) – 8.00-13.00 – zapisy telefonicznie
Szabela Dariusz – wtorki i piątki godz.13.30 -19.30
Bogusławska -Strój Ewa – wtorki 8.00-13.00 i czwartki 15.15-19.45

 

DIETETYK

Beata Gondolewska – przyjmuje raz w tygodniu we wtorek 17:00-19:00