• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE
Podaruj 1% na Fundację

Pierwsze posiedzenie Zarządu Prowincji w 2020

15 stycznia br. w konwencie braci bonifratrów w Ząbkowicach Śląskich spotkał się Zarząd Prowincji na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym roku. Posiedzenie, podczas którego omówiono wspólnie m. in. przygotowania do czekającej nas wizytacji generalnej (na tym etapie, przede wszystkim, pod kątem logistycznym) było również okazją do bliższego zapoznania się z niedawno otwartą w tym miejscu działalnością rehabilitacyjną.

Życzenia świąteczne

Posiedzenie Komisji Międzyprowincjalnej w Monachium

brat Bogusław Dudek – pierwsza profesja czasowa

Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2019 „FITOTERAPIA – TRADYCJA. WSPÓŁCZESNOŚĆ. PERSPEKTYWY ROZWOJU”

Wartości Zakonu

  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów

Produkty bonifraterskie

Produkty Bonifraterskie

Bioetyka

bioetyka - Zakon Bonifratrów