• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE
Podaruj 1% na Fundację

Posiedzenie Definitorium Prowincji

We wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana, w kurii prowincjalnej odbyło się posiedzenie Definitorium Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów. Omówiono sprawy dotyczące wspólnot, braci i dzieł. Podczas przerwy ojciec prowincjał, radni, współbracia z konwentu warszawskiego oraz współpracownicy Zakonu złożyli życzenia imieninowe ojcu Damianowi Wasylewiczowi, OH, sac., który posługuje w kościele pw. św. Jana Bożego i św. Andrzeja Apostoła przy ul. Bonifraterskiej w Warszawie.

Co słychać w powołaniach?

Pogrzeb śp. Andrzeja Kozika z Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie

Wsparcie Ukrainy

Odnowienie ślubów czasowych – brat Dawid

Komitet ds. Szkoły Szpitalnictwa

Przewodniczący: Pan mgr Grzegorz Waberski – Warszawa

Członkowie:

  • Br. mgr Albert Ch. Dorociak, OH  – Kraków
  • Pani mgr Jolanta Kłusek – Cieszyn

 

Cele Szkoły Szpitalnictwa

Wartości Zakonu

  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów
  • Zakon Bonifratrów

Produkty Bonifraterskie

Produkty Bonifraterskie

Bioetyka

bioetyka - Zakon Bonifratrów