• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Kontakt z kurią

Sekretariat

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. 780 048 336
e-mail: kuria@bonifratrzy.pl

Sekretariat pracuje: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00

Prowincjał –  brat Franciszek Salezy Chmiel, OH

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. kurii 780 048 336
e-mail: prowincjal@bonifratrzy.pl

Ekonom

brat Jakub Białek, OH

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. kurii 780 048 336
e-mail: jakub.ekonom@bonifratrzy.pl