• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Kontakt z kurią

Sekretariat

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. 780 048 336
e-mail: kuria@bonifratrzy.pl

Sekretariat pracuje: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00

Prowincjał –  brat Łukasz Dmowski, OH

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. kurii 780 048 336 lub tel. 509 366 333
e-mail: prowincjal@bonifratrzy.pl

Ekonom – brat Izydor Adamowicz, OH

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. kurii 780 048 336 lub tel. 506 630 982
e-mail: ekonom@bonifratrzy.pl