Kontakt z kurią

Sekretariat

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. 22 635 77 17
e-mail: kuria@bonifratrzy.pl

Sekretariat pracuje: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Prowincjał –  brat Łukasz Dmowski, OH

ul. Bonifraterska 12, 00 – 213 Warszawa
tel. 22 635 77 17 lub tel. 509 366 333
e-mail: prowincjal@bonifratrzy.pl