• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Życie i dzieło św. Jana Grande

Rafael Tardio Alonso
Życie i dzieło św. Jana Grande 
Wydawnictwo Castor, Kraków 2000

Na prośbę braci Zakonu Szpitalnego w Jerezie autor wykonał 34 obrazy dokumentujące najważniejsze sceny z życia Świętego i opatrzył je obszernymi komentarzami. Właśnie owe obrazy i komentarze składają się na tę niezwykłą książkę. Wydana w 400-lecie śmierci św. Jana Grandego opowiada ona o życiu i dziele niestrudzonego opiekuna chorych i biednych, budowniczego i reformatora szpitali, z niezwykłą determinacją pokonującego liczne życiowe przeszkody.
Helena Komarynska

Życie i dzieło św. Jana Grande