Komitet Bioetyki

konkurs ABC BIOETYKI – luty 2018 r.

DRODZY KONKURSOWICZE!

Zbliżamy się do finału pierwszego etapu konkursu ABC Bioetyki. Na luty proponujemy lekturę czterech artykułów; pytania do nich (w liczbie 7) opublikujemy w poniedziałek- tj. 5 lutego br.

Zaglądajcie na naszą stronę!

Wciąż jest więc szansa by zakwalifikować się do etapu finałowego, który odbędzie się w dniu 24 marca br. w Warszawie – podczas konferencji bioetycznej.

Niewielu osobom udało się uniknąć błędów w odpowiedziach do pytań. Prawidłowe rozwiązanie quizu w lutym będzie więc miało istotny wpływ na wyniki i kwalifikację do etapu finałowego czyli bezpośredniej rywalizacji o nagrodę główną – 2 500 złotych.

 

Zachęcamy do lektury w lutym:

7. prof. T. Biesaga „Status embrionu – stanowisko personalizmu ontologicznego”

8. prof. T. Biesaga „Źródła ideologii aborcyjnej”

9. prof. T. Biesaga „Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji”

10. prof. T. Biesaga „Wobec uporczywej terapii”

 

Pytania konkursowe – LUTY 2018r

konkurs ABC BIOETYKI – styczeń 2018 r.

Zamieszczamy kolejne, ciekawe artykuły do lektury w styczniu. Pytania konkursowe już wkrótce!

prof. T. Biesaga „Autonomia lekarza i pacjenta”

prof. T. Biesaga „Zagrożenia sumienia lekarza”

Pytania konkursowe – STYCZEŃ 2018r.

konkurs ABC BIOETYKI – grudzień 2017 r.

Wystartowali! Pierwszy etap za nami!”– tak brzmią czasem komentarze z aren sportowych i są one aktualne także w odniesieniu do Konkursu ABC Bioetyki. 30 listopada o północy upłyną termin nadsyłania maili z odpowiedziami na pytania do artykułów konkursowych z listopada. Do tej pory do rywalizacji zgłosiło się 18 uczestników. Co do liczby zawodników z poszczególnych ośrodków – przoduje Wrocław, tuż za nim plasuje się Łódź… Miejmy nadzieję, że do peletonu dołączą niebawem Warszawa/Sapieżyńska, Zakopane, Cieszyn, Katowice, Drohobycz i Nazaret.

Brakuje Was!

Wszyscy mają wciąż szanse na nagrodę główną w postaci 2,5 tys. zł!

Zapraszamy do lektury artykułów z grudnia: „Uzasadnienie norm moralnych w bioetyce” oraz „Właściwe i niewłaściwe cele medycyny”. Pytania do artykułów już w poniedziałek 4 grudnia. Trzymamy kciuki!!!

prof. T. Biesaga „Uzasadnienie norm w bioetyce”

prof. T. Biesaga „Właściwie i niewłaściwe cele medycyny”

Pytania konkursowe – GRUDZIEŃ 2017 r.

Uwaga konkurs !!!

ABC BIOETYKI

ABC bioetyki  jest  konkursem  z zakresu podstawowych problemów bioetycznych realizowanym w okresie od 17.11.2017 do  28.02.2018 r. w formie osobistej lektury  wyznaczonych, udostępnionych w Internecie materiałów i  rozwiązywania pytań konkursowych. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komitet Bioetyki Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, którego członkowie tworzą jury konkursu.

  1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie osoby współpracujące z Polską Prowincją Zakonu Bonifratrów- niezależnie od formy zatrudnienia.
  2. Materiały konkursowe umieszczane są na stronie: www.bonifratrzy.pl
  3. W okresie trwania konkursu publikowane będą pytania do artykułów z danego miesiąca. Odpowiedzi na pytania należy przesłać w formie elektronicznej na adres: bioetyka@bonifratrzy.pl do godziny 23.59 ostatniego dnia danego miesiąca konkursowego. W tytule e-mail  należy umieścić następującą treść:  „ ABC-miesiąc- konwent- nazwisko”  np.:  ABC-listopad-Kraków-Nowak, a w treści wiadomości e-mail dane osobowe z numerem telefonu i odpowiedź na pytanie.
  4. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnikowi przysługuje 1 pkt. (jeden punkt). Za odpowiedź nieprawidłową -0,5pkt. (minus pół punktu).
  5. Finałowy etap konkursu „ABC Bioetyki” odbędzie się podczas konferencji bioetycznej w marcu 2018 roku. Do etapu finałowego zostanie zakwalifikowanych około 15 uczestników konkursu, którzy uzyskają najlepszy wynik punktowy. O ostatecznej liczbie uczestników zdecyduje jury konkursu. Jeżeli z przyczyn niezależnych nie dojdzie do przeprowadzania w/w konferencji  etap finałowy zostanie przeprowadzony w innym terminie zapowiedzianym  z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie Komitetu Bioetyki:  https://bonifratrzy.pl/komitet-bioetyki/
  6. Etap finałowy składał się będzie z części pisemnej i ustnej. Odpowiedzi na wszystkie pytania będzie można znaleźć w w/w materiałach konkursowych.
  7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody:

                I miejsce         2 500 PLN 

                II miejsce        1 000 PLN 

               III miejsce          500 PLN

W przypadku nieuzyskania przez uczestników finału ponad 50 % możliwych do zdobycia punktów  jury konkursu w porozumieniu z Bratem Prowincjałem może ustalić inną wysokość i podział nagród.

  1. Spośród osób niezakwalifikowanych do etapu finałowego, które uzyskają powyżej 50% punktów możliwych do zdobycia w pierwszym- internetowym etapie konkursu zostaną rozlosowane 3 nagrody w wysokości 100 złotych.
  2. Zastrzeżenia co do treści pytań i prawidłowych odpowiedzi można zgłaszać pod adresem: bioetyka@bonifratrzy.pl W przypadku uznania zastrzeżeń za zasadne , jury konkursu może zdecydować o usunięciu danego pytania konkursowego.  Dotyczy to pierwszej, internetowej części konkursu.

Serdecznie zachęcamy do lektury artykułów i konkursowej rywalizacji!

Poniżej, w poszczególnych linkach, zamieszczamy artykuły do lektury i pytania konkursowe na listopad 2017 r.

prof. T. Biesaga „Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna”

prof. T. Biesaga „Europejska Konwencja Bioetyczna”

Pytania konkursowe LISTOPAD 2017 r.

 

Sprawozdanie z I Światowego Kongresu Bioetyki Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

W dniach 11-14 września 2017 r. w Hiszpanii odbył się I Światowy Kongres Bioetyki zorganizowany przez Komitet Generalny Bioetyki Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Wzięło w nim udział ponad 450 uczestników reprezentujących wszystkie kontynenty i większość prowincji zakonu, w tym delegacja polska, w skład, której weszli zarówno członkowie komitetu bioetyki Prowincji Polskiej, jak i przedstawiciele dzieł zakonu.

więcej w zakładce: Wydarzenia i szkolenia

 

ZAPRASZAMY NA

KONFERENCJĘ BIOETYCZNĄ WE WROCŁAWIU

2425 marca 2017

„Aspekty bioetyczne opieki nad osobami u kresu życia”

PLAN KONFERENCJI

Bioetyka w Zakonie Szpitalnym św. Jana Bożego

Latin American Journal of Bioetyc

GALERIA

Spotkanie Wrocław 24 listopada 2015

 

Spotkanie Konary 27 luty 2016

 

Konferencja Prowincjalna Wrocław 2016

 

VIII Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją 26 październik 2016