• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Bonifratrzy w Krakowie. Przewodnik po klasztorze, kościele i szpitalu Braci Miłosierdzia

Janusz T. Nowak, Witold Turdza
Bonifratrzy w Krakowie. Przewodnik po klasztorze, kościele i szpitalu Braci Miłosierdzia
Kuria Prowincjalna – Warszawa, Konwent Bonifratrów – Kraków 2006

Pierwsza publikacja o charakterze monograficznym dokumentująca bonifraterskie obiekty, a także zachowane dzieła sztuki, archiwalia i pamiątki historyczne związane z 400-letnią obecnością Braci Miłosierdzia w Krakowie i w Polsce. Przewodnik uzupełniony jest wiadomościami historycznymi z zakresu szpitalnej i ziołoleczniczej działalności Zakonu, krótkimi biografiami świętych, których wizerunki znajdują się w bonifraterskim kościele, a  także licznymi ilustracjami. Wydany w nader poręcznym formacie, zaopatrzony w  bibliografię i kilkujęzyczne streszczenia stanowi niezwykle cenną pozycję nie tylko dla odwiedzających Kraków gości, ale też dla krakowian pragnących poszerzyć swą wiedzę.

Bonifratrzy w Krakowie