• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Miser res sacra. Bonifratrzy w dawnej Rzeczypospolitej

Iwona Pietrzkiewicz
Miser res sacra. Bonifratrzy w dawnej Rzeczypospolitej
Kraków 2009

Bogato udokumentowana praca o roli Zakonu Bonifratrów w dziejach polskiego Kościoła, polskiej kultury materialnej, ale też opieki społecznej i szpitalnictwa. Podstawowym walorem książki jest niezwykłe bogactwo przywoływanych faktów, od biograficznych po źródłowe dokumenty, odkrywane i prezentowanie nierzadko po raz pierwszy. Autorka łączy i systematyzuje pozornie oderwane niekiedy zjawiska, pozwala poznać nieznane obszary dawnej kultury zakonnej, w którą bonifratrzy – dobrzy bracia – wnieśli w ciągu minionych wieków istotny i cenny wkład.

Miser res sacra. Bonifratrzy w dawnej Rzeczypospolitej