• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVII-XVIII wieku

Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVII-XVIII wieku
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010

Helena Komarynska w swej pracy doktorskiej gruntownie przeanalizowała najważniejsze komponenty funkcjonowania pierwszego na ziemiach polskich bonifraterskiego szpitala p.w. św. Urszuli Krakowie od początków jego istnienia w roku 1609 po rok 1812. Szczegółowej analizie, opartej na niezwykle bogatej bazie źródłowej, poddane zostały – lokalizacja i struktura budynków klasztorno-szpitalnych, zasoby materialne, zarząd i  gospodarka, statystyka pensjonariuszy, życie codzienne. Autorka wykazała, że szpital św. Urszuli – w przeciwieństwie do większości ówczesnych placówek o charakterze opiekuńczym – był jedną z pierwszych lecznic, w której przede wszystkim leczono i  pielęgnowano chorych.

Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVII-XVIII wieku