• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Brat Ludwik Perzyna (1742-1800), lekarz i pisarz w bonifraterskim habicie

Hubert Andrzej Matusiewicz OH
Brat Ludwik Perzyna (1742-1800), lekarz i pisarz w bonifraterskim habicie
Prowincja Polska Zakonu szpitalnego św. Jana Bożego, Rzym-Warszawa 2010
Lekarz bonifrater Ludwik Perzyna, jedna z najwybitniejszych postaci polskiego Oświecenia, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, autor napisanych wyborną polszczyzną dzieł medycznych oraz pism religijnych do dziś przykuwa uwagę historyków, lekarzy, bibliografów i  naukowców z różnych dziedzin. Uważany za prekursora wielu nowoczesnych metod diagnostyki i terapii oraz współtwórcę polskiej terminologii medycznej, był też niestrudzonym krzewicielem zasad higieny, profilaktyki i lecznictwa, zwłaszcza pośród najuboższej warstwy społecznej – „włościan”.

Jakim był człowiekiem? Czym się kierował w swej praktyce lekarskiej? Dlaczego wstąpił do Zakonu Bonifratrów? Dlaczego zaczął pisać po polsku? Skąd czerpał inspiracje? Na  te i wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć współczesny bonifrater o.  Hubert A.  Matusiewicz, którego żmudne poszukiwania znalazły odzwierciedlenie w niniejszej publikacji, będącej swoistym kompendium dotychczasowej wiedzy o życiu i dziele najsłynniejszego spośród polskich braci Zakonu Szpitalnego w ciągu 400 lat ich obecności na polskich ziemiach.

Brat Ludwik Perzyna (1742-1800), lekarz i pisarz w bonifraterskim habicie