• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Komitety

Komitet Bioetyczny:

Przewodniczący: o. dr Hubert Matusiewicz, OH – Cieszyn

Członkowie:

  • dr n. med. Elżbieta Kędzia-Kierkus – Łódź
  • dr n. med. Jacek Pytel – Łódź
  • ks. dr Tomasz Dutkiewicz – Toruń
  • ks. prof. dr hab. Paweł Warchoł

 

Komitet ds. Szkoły Szpitalnictwa

Przewodniczący: Pan mgr Grzegorz Waberski – Warszawa

Członkowie:

  • Br. mgr Albert Ch. Dorociak, OH  – Kraków
  • Pani mgr Jolanta Kłusek – Cieszyn

 

Komitet ds. Prewencji Ochrony Osób Bezbronnych

Przewodniczący: Br. Sadok Snopek, OH

Członkowie:

  • Ks. dr Piotr Odziemczyk – Warszawa
  • Dr Anna Spannbauer – Kraków
  • Ks. dr Rafał Dappa – Gliwice