• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
 • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
 • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Komitety

Komitet Bioetyczny:

Przewodniczący: o. dr Hubert Matusiewicz, OH – Cieszyn

Członkowie:

 • dr n. med. Elżbieta Kędzia-Kierkus – Łódź
 • dr n. med. Jacek Pytel – Łódź
 • ks. dr Tomasz Dutkiewicz – Toruń
 • ks. prof. dr hab. Paweł Warchoł
 • Anna Majka

Komitet ds. Inkluzji Społecznej

Przewodnicząca: Natalia Gębka – Konary

Członkowie:

Komitet ds. Prewencji Ochrony Osób Bezbronnych

Przewodniczący: Br. Sadok Snopek, OH

Członkowie:

 • Ks. dr Piotr Odziemczyk – Warszawa
 • Dr Anna Spannbauer – Kraków
 • Ks. dr Rafał Dappa – Gliwice

Komitet ds. Szkoły Szpitalnictwa

Przewodniczący: Grzegorz Waberski – Warszawa

Członkowie:

 • Br. Łukasz Dmowski, OH – Wrocław
 • Br. mgr Albert Ch. Dorociak, OH – Kraków
 • Jolanta Kłusek – Cieszyn

Komitet ds. Wolontariatu

Przewodnicząca: Katarzyna Głowacz – Zebrzydowice

Członkowie:

 • Agata Wołk – Wrocław

Komitet ds. Dziedzictwa Kulturowego Zakonu

Skład:

 • Przewodnicząca Judyta Pawlak
 • Członek Br. Dawid Fidziński