• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Święty Jan Boży. Pierwsze wiadomości historyczne

Święty Jan Boży. Pierwsze wiadomości historyczne
Zebrał i opracował Manuel Gomez-Moreno. Przekład Jan Efrem Bielecki OCD
Wydawnictwo Castor, Kraków 2001

Opracowana przez prowincje hiszpańskie biografia św. Jana Bożego, na podstawie pierwszej jego biografii autorstwa Franciszka de Castro, uzupełniona listami św. Jana Bożego oraz innymi dokumentami, stanowi kompendium wiedzy o założycielu Zakonu Braci Miłosierdzia, jego niełatwej drodze do świętości, o czasach, w których żył, i  ludziach, z którymi dane było mu się zetknąć i którzy później kontynuowali jego dzieło.

Święty Jan Boży. Pierwsze wiadomości historyczne