• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Prewencja

Komitet ds. Prewencji Ochrony Osób Bezbronnych

Przewodniczący: Br. Sadok Snopek, OH

kontakt: ochrona@bonifratrzy.pl

Członkowie:

  • Ks. dr Piotr Odziemczyk – Warszawa
  • Dr Anna Spannbauer – Kraków
  • Ks. dr Rafał Dappa – Gliwice

Regulamin

Kodeks bezpieczeństwa