Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Prewencja

Komitet ds. Prewencji Ochrony Osób Bezbronnych

Przewodniczący: Br. Sadok Snopek, OH

Członkowie:

  • Ks. dr Piotr Odziemczyk – Warszawa
  • Dr Anna Spannbauer – Kraków
  • Ks. dr Rafał Dappa – Gliwice