Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Projekty realizowane ze środków UE

2/2020

 pobierz plik pdf

Numer  specjalny w całości poświęcony został prezentacji dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów, mieszczących się w 14 różnych miastach Polski.

Prezentację poprzedza krótki rys dziejów zakonu bonifratrów na ziemiach polskich pióra Aleksandry Orman