• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Dolentium hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia

Dolentium hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia
Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Muszali, Józefa Binnebesela, Piotra Krakowiaka  i Marka Krobickiego

Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, Kraków 2011
Pierwsza w języku polskim publikacja to wybór najważniejszych artykułów z miesięcznika „Dolentium Hominum”, wydawanego od ponad 25 lat przez Papieską Radę ds.  Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W tomie znalazły się teksty tak wybitnych autorytetów, jak Karol Wojtyła – Jan Paweł II, J. Ratzinger – Benedykt XVI, J.M. Lustiger, A. Sodano, J. O’Connor, D. Tettamanzi, J. Lejeune, E. Sgreccia, F. Angelini, J.L. Barragan, J.H. Redrado, Z. Zimowski. Tematyka artykułów obejmuje problemy chorych, wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, kapelanów, świeckich zespołów duszpasterskich, komisji bioetycznych oraz innych form zaangażowania chrześcijan w  obrębie służby zdrowia.

Tom Dolentium Hominum stanowi zapowiedź rozpoczęcia od października 2011 roku działalności Szkoły Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego, będącej owocem Wielkiego Jubileuszu 400-lecia obecności Zakonu Bonifratrów na ziemiach polskich oraz współpracy na rzecz nowej metody zespołowego duszpasterstwa w służbie zdrowia i pomocy społecznej, podjętej przez Zakon Bonifratrów i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Dolentium hominium