Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Projekty realizowane ze środków UE

Skład Komitetu

  • dr Jerzy Jambor
  • mgr Dorota Słodkowska
  • mgr farm. Romuald Boguszewski
  • br. Marcin Maria Cegła