• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Bracia, czyńcie dobro. 400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609-2009

Bracia, czyńcie dobro. 400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609-2009
Praca zbiorowa pod red. Mariana Surdackiego
Konwent Bonifratrów, Kraków 2009

Tom zawiera materiały konferencyjne zaprezentowane podczas dwu sesji naukowych przygotowanych z okazji jubileuszu 400-lecia obecności Zakonu Bonifratrów na ziemiach polskich. Na podstawie najstarszych zapisów oraz zachowanych dokumentów przedstawione zostały mało do dziś znane dzieje polskiej prowincji bonifraterskiej – od jej początków w domu macierzystym w Krakowie, poprzez ujęcia monograficzne poszczególnych konwentów, także tych, dziś już nie istniejących. Omówiono bonifraterskie ziołolecznictwo i działalność apteczną, a także sylwetki najbardziej zasłużonych bonifratrów – Gabriela Ferrary, Ludwika Perzyny, Laetusa Bernatka czy o.  Joachima Niedbała.

Zaprezentowane w wygłoszonych referatach dzieje Zakonu Bonifratrów w Polsce, ściśle splecione z dziejami naszej ojczyzny, pokazują nie tylko wielki wkład Zakonu w rozwój polskiego szpitalnictwa oraz opieki nad chorym i potrzebującym pomocy, ale także patriotyzm braci i ich zaangażowanie w życie społeczeństwa.

Bracia czyńcie dobro