Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Prowincja Polska p.w. Zwiastowania N.M.P.
  • Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
Projekty realizowane ze środków UE

Skład Komitetu

Komitet Bioetyczny:

Przewodniczący: o. dr Hubert Matusiewicz, OH – Cieszyn

Członkowie:

  • dr n. med. Elżbieta Kędzia-Kierkus – Łódź
  • dr n. med. Jacek Pytel – Łódź
  • ks. dr Tomasz Dutkiewicz – Toruń
  • ks. prof. dr hab. Paweł Warchoł