• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Żebrak z Granady

Wilhelm Hunerman

Żebrak z Granady
Wyd. Kuria Zakonu Bonifratrów, Kraków 2011

Książka stanowi zbeletryzowany życiorys św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Braci Miłosierdzia, w Polsce zwanych bonifratrami, patrona chorych i pracowników służby zdrowia. Życie Świętego jest przykładem, jak niezbadane i pełne tajemnic są drogi, którymi Bóg prowadzi człowieka. Jan przez wiele długich lat błądził po drogach życia, szukając swego powołania, zanim wreszcie odnalazł je w Granadzie, w całkowitym oddaniu się Bogu poprzez posługę chorym, opuszczonym, wyrzuconym na margines życia. Jego miłosierdzie względem każdego potrzebującego pomocy człowieka stało się podstawą bonifraterskiego charyzmatu na całym świecie.

Życiorys św. Jana Bożego, patrona chorych i pracowników służby zdrowia, czyta się jak niesamowitą książkę przygodową. Tułacz na obczyźnie, żołnierz walczący za ojczyznę, robotnik na polu, wędrowny księgarz, zamknięty w zakładzie dla obłąkanych, ciężko  doświadczony cierpieniem. Z żebraka stał się największym dobroczyńcą Granady. Jego życie jest dowodem na to, jak niezbadane i pełne tajemnic są drogi, jakimi Bóg prowadzi człowieka.

Żebrak z Granady