Aktualności

Twój 1% podatku ma olbrzymią moc!

Przekaż 1% podatku na Fundację św. Jana Bożego i wesprzyj działalność charytatywno-opiekuńczą Bonifratrów

Służba osobom chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom z niepełnosprawnościami to codzienna działalność braci bonifratrów realizowana wraz ze współpracownikami w hospicjach, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej i jadłodajniach.

czytaj więcej +

Audiencja papieska dla uczestników 69 Kapituły Generalnej

1 lutego 2019 r. o godz. 11.15, w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie, Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji uczestników 69 Kapituły Generalnej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego (Bonifratrów), obradującej w Rzymie, pod hasłem „Kształtując przyszłości szpitalnictwa”, w dniach od 14 stycznia do 6 lutego 2019 roku.

czytaj więcej +

69 Kapituła Generalna wybrała Radnych

29 stycznia 2019 r. Kapituła Generalna wybrała 6 Radnych, którzy razem z bratem Jesúsem Etayo będą tworzyć nowy Zarząd Generalny Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego w nadchodzącym 6-leciu.

czytaj więcej +

Brat Jesús Etayo został wybrany Przełożonym Generalnym Zakonu Bonifratrów

W sobotę, 26 stycznia 2019 roku, po 15 dniach obrad nad przyszłością szpitalnictwa, Kapituła generalna dokonała najważniejszego swego aktu wybierając nowego przełożonego generalnego. Został nim ponownie brat Jesύs Etayo. Będzie on odpowiedzialny, wraz ze swoją radą, za wdrożenie kierunków działań, które zostaną opracowane i przegłosowane na zakończenie Kapituły w dniu 5 lutego 2019 roku.

czytaj więcej +

69 Kapituła Generalna Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

14 stycznia 2019r. w Rzymie rozpoczęła się kolejna – 69 Kapituła Generalna Zakonu Bonifratrów, która zakończy się 5 lutego. Z Polskiej Prowincji udział w tym ważnym dla życia Zakonu wydarzeniu biorą: Prowincjał br. Łukasz Dmowski, wybrani delegaci: br. Eligiusz Mucha, o. Hubert Matusiewicz, br. Franciszek Salezy Chmiel oraz współpracownik  – Pan Tomasz Półchłopek – dyrektor DPS w Iwoniczu.

czytaj więcej +

Oświadczenie dotyczące wiadomości elektronicznych wysyłanych z adresu nowicjat@bonifratrzy.pl

W dniu 19.12.2018r.w Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego miał miejsce niepożądany incydent teleinformatyczny. Ze skrzynki pocztowej nowicjat@bonifratrzy.pl rozesłane zostały do wielu różnych adresatów wiadomości.

czytaj więcej +