• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Poradnik Bonifratrów. Praktyczne wskazówki żywienia w zdrowiu i chorobie

Poradnik Bonifratrów. Praktyczne wskazówki żywienia w zdrowiu i chorobie
Konwent Bonifratrów – Łódź 1996

Wykorzystując swe wielowiekowe doświadczenie, a także opierając się na wynikach najnowszych badań naukowych bracia bonifratrzy w swym Poradniku dowodzą, że  właściwe odżywianie jest równie ważne w zdrowiu, jak i w chorobie. Książka stanowi próbę przełamania pokutujących w społeczeństwie błędnych przekonań i stereotypów żywieniowych, a zarazem niezwykle przydatne źródło praktycznych wskazówek z zakresu żywienia w wielu najczęściej spotykanych chorobach.

Poradnik Bonifratrów