• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
  • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
  • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wydarzenia i szkolenia

grudzień 2017

 

Sprawozdanie z I Światowego Kongresu Bioetyki Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

W dniach 11-14 września 2017 r. w Hiszpanii odbył się I Światowy Kongres Bioetyki zorganizowany przez Komitet Generalny Bioetyki Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Wzięło w nim udział ponad 450 uczestników reprezentujących wszystkie kontynenty i większość prowincji zakonu, w tym delegacja polska, w skład, której weszli zarówno członkowie komitetu bioetyki Prowincji Polskiej, jak i przedstawiciele dzieł zakonu.

Przez cztery dni, niewielkie podmadryckie miasteczka El Escorial i San Lorenzo de El Escorial, w których mieściła się siedziba Filipa II, i gdzie do dziś spoczywają prochy większości królów hiszpańskich, były świadkiem głębokiej refleksji bioetycznej braci, współpracowników świeckich, przedstawicieli świata nauki, zaprzyjaźnionych zgromadzeń męskich i żeńskich, a także licznie obecnych członków komitetów etycznych z różnych prowincji. Motto kongresu brzmiało: „Szpitalnictwo – Bioetyka – Osoba” i te pojęcia towarzyszyły, jako myśl przewodnia wszystkim wystąpieniom i dyskusjom: jak połączyć charyzmat zakonu szpitalnego, którym jest gościnność/szpitalnictwo według przykładu św. Jana Bożego z problemami współczesności, które są przedmiotem badań bioetyki?

Sprawozdanie z I Kongresu Bioetyki

bioetyka2a

Szkolenia:

  1. Komitet Bioetyczny prowadzi z własnej inicjatywy szkolenia dla pracowników Dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego nie rzadziej niż raz do roku.
  2. Na adres mailowy (bioetyka@bonifratrzy.pl).można w każdym terminie przesyłać tematy szkoleń, których potrzebę widzą pracownicy Dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego, bracia zakonni lub Prowincjał.
  3. Termin najbliższego szkolenia wraz z jego tematyką publikowany jest na stronie internetowej bonifratrzy.pl w zakładce Komitet Bioetyczny.
  4. Szkolenia dostępne są dla wszystkich pracowników i współpracowników Dzieł Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego, braci zakonnych i wolontariuszy.
  5. Materiały szkoleniowe umieszczane są na ogólnodostępnej stronie internetowej bonifratrzy.pl w zakładce Komitet Bioetyczny.

Termin najbliższego spotkania stałego: 17 września 2016 r.

17.09.2016 – Kraków

,,Życie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w Domach Pomocy Społecznej”