• Klasztor w Drohobyczu pw. Jezusa Dobrego Samarytanina
 • Profil Bonifratrów w serwisie Facebook
 • Profil Bonifratrów w serwisie Instagram
Fundacja Bonifraterska
Projekty realizowane ze środków UE

Wydarzenia i aktualności

W dniu 25.01.2024 r. odbył się pierwszy w Nowym Roku webinar organizowany przez roboczą grupę ds. inkluzji społecznej. Poruszono bardzo ważny aspekt  dotyczący holistycznego podejścia do osób chorujących przewlekle psychicznie. Prelegenci z Austrii i Hiszpanii przedstawili projekty jakie prowadzili w swoich Prowincjach dot. zwrócenia uwagi ogółu społeczeństwa na problem występowania sprzężeń różnorodnych chorób, w  tym znacząco gorszego stanu zdrowia fizycznego osób z problemami psychicznymi. Ochrona zdrowia psychofizycznego jest niezwykle ważna, gdyż choroby psychiczne wpływają na pogorszenie się ciała fizycznego! Brak odpowiedniego podejścia służby medycznej (rozumianej jako grupy społecznej) powoduje pominięcie dolegliwości fizycznych takich pacjentów. Dlatego też tak ważne jest edukowanie i wpływanie na zmianę podejścia i postaw wśród personelu medycznego, który na co dzień nie  ma do czynienia z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzenie zajęć dla osób z niepełnosprawnościami związanych także z odpowiednim rozumieniem informacji o stanie zdrowia, sposobie zapobiegania chorobom, które polepszą zdrowie psychofizyczne osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Dzięki rozmowie na ten temat wyłoniło się kolejne zadanie, jakie ośrodki wspierające osoby z niepełnosprawnościami w tym chorujących przewlekle psychicznie powinno wziąć na swoje barki.

 

 

 

W dniu 17.01.2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie roboczej grupy ds. inkluzji społecznej w Nowym Roku! Podczas wideorozmowy analizowano terminarz i tematykę webinarów na bieżący rok. Prowincja Polska będzie miała swoje wystąpienie w październiku. Dzieło Apostolskie z Zebrzydowic opowie o projekcie fotograficznym realizowanym w zeszłym roku. Ponadto poruszono temat organizacji II Kongresu Inkluzji Społecznej. Zgłoszono różne kandydatury do organizacji tego wydarzenia, jednakże czekamy na ostateczne potwierdzenie. Na kolejnych spotkaniach będą dyskutowane możliwości, termin, czas trwania oraz tematyka kongresu. Rozmawiano również o możliwości wymiany studyjnej wśród pracowników dzieł bonifraterskich oraz sióstr szpitalnych z całej Europy. Kolejne spotkanie zaplanowano w Rzymie końcem maja!

Już teraz zapraszamy na najbliższy webinar, który odbędzie się 25 stycznia br. od godziny 11:00. Tematem przewodnim będzie utrzymanie zdrowia dla osób z problemami psychicznymi. Link zostanie przesłany wkrótce! Bądźcie z Nami!

 

W dniu 29.09.2023 r. odbyło się spotkanie europejskiej grupy ds. inkluzji społecznej w Rzymie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarówno Zakonu Bonifratrów jak i Sióstr Szpitalnych. Pod przewodnictwem Brata Joachima Erra Mas oraz Joan Uribe (współpracownika z Barcelony) dyskutowano na temat niedawno zorganizowanego kongresu w Wiedniu (stacjonarnie wzięło udział 237 osób, online 367, co daje łącznie całkiem pokaźną liczbę 604 uczestników.), webinarów oraz podjęto próbę sprecyzowania działań w najbliższej przyszłości. Jedno jest pewne, współpraca międzynarodowa i wspólnotowe podejście do wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest celem samym w sobie. Kolejne spotkanie on-line dla pracowników i klientów naszych dzieł z Europy zaplanowano na styczeń przyszłego roku! Zapraszamy do aktywnego udziału! Współpraca z innymi ośrodkami daje tylko pozytywne rezultaty!

 

W dniach 15-16 czerwca 2023 r. odbył się I Kongres Inkluzji Społecznej w Wiedniu. Przedstawicielami Polskiej Prowincji byli pracownicy i podopieczni dzieł w Konarach, Iwoniczu oraz Zebrzydowicach, łącznie 5 osób. Rozpoczęcie kongresu odbyło się uroczystą Mszą św. w kaplicy przy Konwencie oo. Bonifratrów. Następnie zostaliśmy zaproszeni na wspólny piknik w ogrodzie. Kolejny dzień rozpoczął się krótkim wprowadzeniem pana Ministra Johannesa Raucha na temat sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Austrii. Następnie swoje wystąpienia mieli przedstawicieli Prowincji z Hiszpanii, Austrii, Francji, Portugalii, Niemiec oraz zachodniej Europy (na którą składają się kraje: Irlandia, Wielka Brytania oraz Australia). Odbyła się także prezentacja plakatów i filmów wideo, które przedstawiają działania inkluzyjne. Wśród wystawionych plakatów można było odnaleźć dwa pochodzące z Prowincji Polskiej. Kongres zakończył się panelem dyskusyjnym, w którym nie zabrakło przedstawiciela Naszej Prowincji. Wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni ze spotkania, jednocześnie mając nadzieję na kolejne! Wymiana doświadczeń między ośrodkami z całej Europy prowadzonych zarówno przez Zakon Ojców Bonifratrów jak i Siostry Szpitalne od Najświętszego Serca Jezusowego jest nieocenionym elementem rozwoju dla każdego uczestnika!

Wszystkie materiały oraz zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.congress-inclusion.eu/pl

 

Webinar „Autoprezentacja i uczestnictwo w życiu społecznym – autodeterminacja osób”

25 maja br. odbył się kolejny webinar organizowany przez Europejską Grupę Roboczą ds. Inkluzji Społecznej nt. „Autoreprezentacja i uczestnictwo w życiu społecznym – autodeterminacja osób”. Jak wspomniał we wstępie prowadzący pan Carlo Galasso, webinar był wyjątkowy, gdyż swoje wystąpienia mieli przedstawiciele zarówno dzieł prowadzonych przez Zakon św. Jana Bożego jak i Zgromadzenia Sióstr Szpitalnych od Najświętszego Serca Jezusa. Prowincja Polska także miała wystąpienie tego dnia. Natalia Gębka wygłosiła referat pt. ” Samostanowienie poprzez włączenie zawodowe: przykład Polskiej Prowincji”. W wystąpieniu mówiła o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w ramach funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej. W skrócie przybliżyła możliwości wyboru oraz wsparcia jakie proponuje się w ramach umowy o pracę dla osób z niepełnosprawnościami o znacznym i umiarkowanym stopniu (z przyczyną niepełnosprawności określoną symbolem: U, P bądź C). Natomiast pan Daniel Falcao wygłosił referat pt.:”Grupy autoprezentacji w Instytucie Sióstr Szpitalnych w Portugalii”.  Zwracał uwagę na potrzebę powstawania grup self-advocat, które uczą samodzielności oraz podejmowania decyzji. Udział w webinarach to doskonała okazja do inspiracji oraz pobudzania swojej kreatywności!

Poniżej kilka zdjęć z prezentacji Natalii Gębki z Prowincji Polskiej

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu o podopiecznych Fundacji Bonifraterskiej

 

Spotkanie Braci Przeorów i Animatorów oraz Współpracowników Zarządzających Dziełami Apostolskimi, Oblackie Centrum Młodzieży Niniwa, Kokotek 8-10 maja 2023 r.

W dniu 9 maja br. odbyła się prezentacja nt. doświadczeń oraz planów na przyszłość dotyczącego procesu inkluzji społecznej prowadzonej w Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Przedstawiono materiały stworzone na najbliższy webinar oraz kongres organizowane przez europejską grupę roboczą ds. inkluzji społecznej. Poniżej zamieszczamy prezentację z tego wydarzenia.

Prezentacja nt. Inkluzji społecznej, 9.05.2023

 

Webinar „Tworzenie i utrzymanie efektywnych sieci wolontariatu”, 25.01.2023 r.

Odbył się kolejny międzynarodowy webinar zrzeszający pracowników bonifraterskich z całego świata! Pojawiło się, aż 101 osób! Dziękujemy za obecność polskim przedstawicielom! Tematem spotkania było „Tworzenie i utrzymywanie efektywnych sieci wolontariatu”. Podczas pierwszego wystąpienia „Uczynić świat lepszym” mogliśmy wysłuchać o. Marco Semehen oraz pani Aleksandry Ricci (obydwoje z prowincji Rzymskiej) na temat działań podejmowanych przez nich w ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy.

W drugim wystąpieniu „Wolontariat: pasja dla szpitalnictwa” dowiedzieliśmy się od br. Moises Martin oraz Garci Polo (obydwoje z prowincji hiszpańskiej) o sposobie organizowania wolontariatu po połączeniu trzech prowincji hiszpańskich. Najważniejszym przesłaniem wydaje się być rozumienie wolontariatu jako zaangażowania na rzecz szpitalnictwa. Wielokrotnie zostało zaznaczone, iż solidarność w dziełach jest narzędziem, który towarzyszy szpitalnictwu. Także bardzo ważne jest, aby szerzyć charyzmat szpitalnictwa poprzez wolontariat.

Wydarzenia, które mają miejsce na świecie dodatkowo utwierdzają w przekonaniu, że dzielenie się doświadczeniem, odpowiednia komunikacja i przekazywanie informacji o tym jakie działania podejmuje każda prowincja jest istotne i niezbędne. W celu zwiększenia wiedzy o sobie nawzajem zaproponowano współpracę polegającą na wymianie wolontariuszy między prowincjami. Dzięki temu jeszcze bardziej zacieśni się więź w rodzinie św. Jana Bożego.

Serdecznie zapraszamy na kolejny webinar, który odbędzie się 23 marca 2023 r., a tematem przewodnim będzie „Samotność”. Zachęcamy do wzięcia udziału! Tłumaczenie symultaniczne na język polski gwarantowane.

 

 

Wyniki badań dot. Inkluzji Społecznej w Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego

W związku z potrzebą opisania miejsca, w którym znajduje się Prowincja Polska z perspektywy założeń dotyczących inkluzji społecznej różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poproszono wszystkie dzieła o wypełnienie ankiety przedstawiającej aktywności oraz przemyślenia na temat kierunku w jakim działania pomocowe powinny podążać.

Ankieta została przesłana drogą elektroniczną do wszystkich dzieł prowincji polskiej, z prośbą o wypełnienie przez te jednostki, które w swych działaniach uwzględniają założenia płynące z definicji inkluzji społecznej. Do dziś na pytania przedstawione w ankiecie odpowiedź przesłało 6 jednostek. Wśród nich są: Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie, Linia Opieki Senioralnej, Długoterminowej i Paliatywnej BCM, Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach, Konwent Bonifratrów pw. św. Rafała Archanioła w Łodzi, Dom św. Jana Bożego w Prudniku, Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach. Wśród tych 6 instytucji:

 • 3 jednostki zajmują się osobami z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami przewlekle chorujących psychicznie.
 • Pozostałe placówki zajmują się osobami: przewlekle somatycznie chorymi (1), bezdomnymi (1) oraz pacjentami, którzy chcą leczyć się naturalnymi metodami (ziołolecznictwo) (1).

Ankieta składała się z 7 pytań otwartych oraz metryki. Wyniki tej ankiety prezentują się następująco.

Na początku zapytano badanych co chcieliby zmienić (rozwinąć lub utworzyć w swojej placówce) gdyby mieli taką możliwość. Wśród odpowiedzi znalazły się:

 • Rozpoczęcie świadczenia usług środowiskowych na rzecz chorych psychicznie
  w najbliższym otoczeniu;
 • Poszerzenie obszaru działalności hospicjum domowego oraz fizjoterapii domowej;
 • Rozwinięcie działalności Wrocławskiego Hospicjum Stacjonarnego;
 • Utworzenie mieszkań treningowych (chronionych, wspomaganych) dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie;
 • Utworzenie opieki wytchnieniowej całodobowej i dziennej dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
 • Przywracanie godności ludziom starszym, rozwijanie świadomości charyzmatu wśród pracowników;
 • Rozwinięcie działalności edukacyjnej;
 • Utworzenie dzieł pomocowych na chronionym rynku pracy.

Należy dodać iż, konieczność stworzenia mieszkań chronionych (treningowych) została wymieniona przez trzy badane jednostki, natomiast pomoc w środowisku lokalny pojawiła się w odpowiedziach badanych dwukrotnie.

Następnie zapytano, jakie działania już są prowadzone w ramach badanej tutaj inkluzji społecznej. Wśród odpowiedzi znalazły się takie działania jak:

 • Prowadzenie rehabilitacji społecznej polegająca na podtrzymywaniu kontaktów ze „światem zewnętrznym” (poza placówką), usamodzielnianie zawodowe;
 • Opieka nad osobami chorymi terminalnie i niepełnosprawnymi zarówno
  w warunkach domowych jak i stacjonarnych;
 • Realizacja projektu współfinansowanego ze środków PFRON polegającym na prowadzeniu działań aktywizujących i uspołeczniających dla mieszkańców DPS – m.in. prowadzenie warsztatów multimedialnych, socjoteraputycznych, gastronomicznych, artystycznych, psychologicznych i usprawniających;
 • Prowadzenie treningów uspołeczniających tj. wyjazdów na zakupy, załatwianie spraw urzędowych, korzystanie z dóbr kultury itp.;
 • Współdziałanie osób niepełnosprawnych z młodzieżą szkolną;
 • Rozwój wolontariatu;
 • Prowadzenie jadłodajni, pomoc w refundacji leków, pomoc materialna rodzinom poszkodowanym w nieszczęśliwych zdarzeniach;
 • Realizacja działań zawartych w programie resortowym Ministra i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- wsparcie całodobowe;
 • Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi- prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia;
 • Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną- prowadzenie ośrodka dziennego świadczącego usługi rehabilitacji zawodowo- społecznej;
 • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami- prowadzenie zakładu pracy chronionej ZAZ;
 • Współpraca z uczelniami wyższymi: kształcenie praktyczne przyszłej kadry pomocy społecznej;
 • Wsparcie w postaci zabezpieczenia podstawowych usług mieszkalno-bytowych dla uchodźców z Ukrainy oraz aktywizacja zawodowa dla tych osób;
 • Organizacja półkolonii dla dzieci z Ukrainy;
 • Udział w projektach międzynarodowych Erasmus+ (obecnie projekt REVIVAL);
 • Udział w lokalnych projektach i przedsięwzięciach.

Aby określić kierunek pracy na następne lata zapytano badanych o to, co ich szczególnie niepokoi w kontekście prowadzonej działalności oraz zakładanych planów. Wśród tych obaw znajdują się takie kwestie jak:

 • Brak nowych rozwiązań zapewniających powszechność opieki instytucjonalnej nad osobami niesamodzielnymi (w związku ze starzeniem się społeczeństwa) – 2 odpowiedzi;
 • Brak stabilizacji sytuacji prawnej – 2 odpowiedzi;
 • Brak wystarczających działań na rzecz zwiększenia tolerancji na rzecz prowadzonych działań w środowisku lokalnym i heterogeniczność mieszkańców – 2 odpowiedzi;
 • Niski poziom finansowania, w tym także niepewne źródła finansowania oraz odpływ pracowników – 2 odpowiedzi;
 • Brak wystarczających środków na inwestycje (w tym na inwestycje infrastrukturalne);
 • Brak wsparcia rodzin nad opieką nad osobami terminalnie chorymi lub z niepełnosprawnościami;
 • Obawa o rzeczywistą integracje społeczną przybyłych uchodźców;
 • Sytuacja geopolityczna, wzrost cen oraz inflacja;
 • Brak likwidacji barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
 • Konflikt pokoleń.

Zapytano także jakie priorytety są dostrzegane w pracy placówek w kontekście następnych 5 lat:

 • Rozbudowa infrastruktury służącej zwiększaniu samodzielności i odpowiedzialności zdolnych do tego typu postaw Mieszkańców;
 • Zwiększanie kompetencji Pracowników;
 • Rozszerzenie opieki stacjonarnej nad pacjentami terminalnymi w Hospicjum św. Jana Bożego we Wrocławiu;
 • Rozszerzenie działalności hospicjum domowego i fizjoterapii domowej o nowe obszary działalności;
 • Kształcenie opiekunów w zakresie sprawowania opieki i radzenia sobie w warunkach domowych z opieką nad osobą niesamodzielną;
 • Mieszkania treningowe;
 • Integracja pracowników;
 • Rozwój działalności Bonifraterskiej Rodziny Różańcowej;
 • Powrót bezdomnej osoby do społeczeństwa;
 • Współuczestnictwo w wydarzeniach integracyjno-kulturalnych na terenie konwentu/WTZ;
 • Udział osób przebywających w DPS na zajęciach prowadzonych przez terapeutę oraz grupę z pracowni opiekuńczo-pielęgnacyjnej WTZ;
 • Kontynuacja działań oraz projektów doraźnych min. Erasmus, projekty lokalne;
 • Otwartość na nowe wyzwania, projekty oraz kierunki działań pomocy społecznej,
  w tym inkluzji społecznej;
 • Uruchomienie usług środowiskowych oraz mieszkalnictwa chronionego;
 • Rozwój zatrudniania wspomaganego;
 • Dążenie do bycia ośrodkiem kształcącym wykwalifikowaną kadrę poprzez współpracę ze szkołami i uczelniami.

W dalszej części zapytano badanych skąd wynikają wskazane przez nich potrzeby. Wśród odpowiedzi znalazły się takie stwierdzenia jak: ze znajomości aktualnego zapotrzebowania i ustalonego kierunku rozwoju, ze znajomości potrzeb osób objętych opieką, obserwacji środowiska lokalnego, pracowników i poszczególnej placówki. Jedna jednostka wskazała, że wynika to wprost z misji zakonu.

W przed ostatnim pytaniu badani zostali poproszeni o wskazanie: w jaki sposób zamierzają Państwo rozwinąć działania na rzecz inkluzji społecznej w wymienionych powyżej obszarach? Proszę podać rodzaj programów, rodzaj zasobów, ogólne potrzeby związane z osiągnięciem wyznaczonych celów. Wśród odpowiedzi znalazło się:

 1. „Placówka wspólnie z lokalnym samorządem złożyła wniosek do MPRiPS do programu pilotażowego, którego celem jest rozwijanie działalności na rzecz społeczności lokalnej w obszarze pracy z przewlekle chorymi psychicznie; zapewnia Pracownikom regularny dostęp do szkoleń merytorycznych oraz zwiększających kompetencje w obszarze komunikacji z uwzględnieniem alternatywnych metod komunikowania się.”
 2. „Wspieramy rodziny, nasi pracownicy przeprowadzają instruktaże pozwalające opiekować się pacjentami w domach, w przypadku problemów materialnych organizujemy zbiórki darów dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Zamierzamy kontynuować podejmowane działania. Możemy podjąć się organizacji szkoleń dla opiekunów rodzin w naszych placówkach, nie mniej jednak z doświadczenia wiemy, że opiekunowie mają problem z wygospodarowaniem czasu, aby w takich szkoleniach uczestniczyć. Nie ma kto w tym czasie zająć się ich bliskimi. Dobrym projektem byłaby opieka wytchnieniowa w domach u pacjentów w ramach której bliski zostaje pod opieką osoby z zewnątrz, zyskując przestrzeń czasu do wykorzystania na własne potrzeby. Jest to już organizowane w ramach hospicjów dziecięcych. Potrzeby – wykwalifikowany personel, który zajmie się chorym w domu, środki na sfinansowanie wynagrodzenia personelu i jego dojazd do domu pacjenta.”
 3. „Pozyskiwanie środków finansowych (fundusze europejskie, publiczne, fundusze celowe) bazując na doświadczeniach własnych w realizacji projektów.”
 4. „Kierunki działań i uczestnictwo w projektach uwarunkowane są poziomem funkcjonowania mieszkańców (w większości osoby w podeszłym wieku, z licznymi chorobami somatycznymi) oraz zasobami którymi dysponujemy (ogród, bliskość WTZ umożliwiająca kontakt z terapeutami i uczestnikami).”
 5. „Działania na rzecz inkluzji mamy zamiar rozwinąć poprzez :

-współudział w działalności warsztatu zielarza, który funkcjonuje w konwencie – cel: możliwość spotkania się z mieszkańcami miasta, uspołecznienie, pozytywne doświadczenia z innymi osobami,

– udział w rehabilitacji ruchowej

– możliwość korzystania z kaplicy/kościoła – spotkanie z mieszkańcami miasta, możliwość realizowania potrzeb religijnych

– udział w terapii zajęciowej – rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej, funkcji poznawczych i komunikacyjnych, motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, neutralizowanie nudy i stagnacji, poprawa stanu emocjonalnego, aranżowanie sytuacji umożliwiających przeżycie sukcesu na miarę możliwości mieszkańców.”

 1. „Naszym zasobem jest doświadczenie w prowadzeniu wielopłaszczyznowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz chorującymi psychicznie.

Wykwalifikowana kadra, mająca doświadczenie w prowadzeniu i uczestniczeniu
w projektach.

Wsparcie osoby posiadającej doświadczenie w zdobywaniu grantów.

Udział w pilotażach min. testowanie nowych standardów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz testowanie rozwiązań w zakresie deinstytucjonalizacji pomocy społecznej.”

Jedna z badanych jednostek wskazała natomiast, że programy są dopiero opracowywane.

Ostatnie pytanie dotyczyło wpływu działalności europejskiej grupy roboczej ds. inkluzji społecznej na prowadzone przez jednostki działania. Wśród odpowiedzi aż 3 z nich wskazywały na odpowiedzi: nie wiem lub nie mam zdania. Trzy z nich wskazały, że grupa może wpłynąć na:

 • Sfinansowanie projektu domowej opieki wytchnieniowej dla określonej ilości osób.
 • Rozwój poprzez możliwość wymiany doświadczeń w tym zakresie, proponowanych rozwiązań systemowych, polityki społecznej oraz funkcjonowania grup osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Nowe spojrzenie na sposób oraz możliwość rozwiązywania różnych sytuacji.
 • Przekazanie doświadczenia i posiadanej wiedzy w prowadzonych obszarach.
 • Możliwość wymiany doświadczeń, wizyty studyjne.

 

Wnioski:

Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że warto w pierwszej kolejności przedstawić jednostkom pomocy społecznej działających w ramach polskiej prowincji Zakonu dokładne cele i sposoby działania zespołu ds. inkluzji społecznej. Następnie zastanowić się nad możliwościami udzielania wsparcia i zabezpieczenia finansowego dla jednostek w ramach polskiej prowincji, w tym udziału w projektach (finansowanych w całości lub części przez instytucje zewnętrzne); zadbać o wymianę kompetencji, doświadczeń między placówkami oraz pracownikami. Należałoby również zastanowić się nad możliwościami wypracowania modeli czy systemów działania dostosowanych do polskich warunków dotyczących: opieki wytchnieniowej, mieszkalnictwa (treningowego/chronionego), a także działalności w społeczności lokalnej.

Wydaje się, iż najważniejszym elementem będzie rozpoczęcie współpracy od poznania wzajemnych działalności, aby móc stworzyć system wspierający się wewnątrz Polskiej Prowincji Zakonu.

 


Prowincja Polska Zakonu Bonifratrów prowadzi działania w bardzo różnych dziedzinach, stąd też pierwszym krokiem do rozpoznania działań inkluzyjnych jest przeprowadzenie ankiety wśród pracowników bonifraterskich dzieł apostolskich nt. oferty pomocowej, która zawiera zadania włączające dla swoich klientów.

Ankietę zamieszczono poniżej w pliku pdf.

Ankieta_inkluzja społeczna

 


 

Europejska Grupa Robocza ds. Integracji Społecznej

2022 / 2023 Webinar ZOOM

 • 20 październik 2022 (11.00 – 12.30 Europa środkowa)
  “Wykluczenie z powodu przepaści cyfrowej”
 • 26 styczeń 2023 (11.00 – 12.30 Europa środkowa)
  “Budowanie i utrzymywanie znaczących sieci wolontariatu”
 • 23 marzec 2023 (11.00 – 12.30 Europa środkowa)
  “Niechciana samotność”
 • 25 maj 2023 (11.00 – 12.30 Europa środkowa)
  “Samostanowienie osób – autoprezentacja i udział w komitetach”
 • 21 wrzesień 2023 (11.00 – 12.30 Europa środkowa)
  “Zapobieganie przemocy seksualnej wobec osób niepełnosprawnych”

Więcej informacji można uzyskać pod następującymi adresami email: europaoh@ohsjd.org – carlo.galasso@ohsjd.org