Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Kalendarium

Wystawa ogrodnictwa.
Rozpowszechnianie naszego europejskiego partnerstwa w LdV
przy okazji imprezy „Pożegnanie lata” – sierpień 2012

W tradycję życia kulturalnego naszego Domu wpisała się już impreza integracyjna „Pożegnanie lata” organizowana co roku końcem sierpnia. Wykorzystaliśmy tę okazję do tego, aby podzielić się z naszymi gośćmi doświadczeniami pracy w ramach Projektu Leonardo da Vinci. Przygotowując wystawę zdjęć na tle scenerii naszego ogrodu, częstując gości warzywami, owocami, które sami wyhodowaliśmy ucząc się ogrodnictwa w ramach Projektu, chcieliśmy podkreślić i przekazać osobom odwiedzającym wystawę, iż osoba niepełnosprawna może z dużym powodzeniem wykonywać pracę związaną z zawodem ogrodnika. Zaproszeni goście: rodziny naszych podopiecznych, władze samorządowe, lokalna społeczność, podopieczni i personel z placówek podobnych do naszej, zarówno z naszego województwa, ale i z odleglejszych zakątków Polski, mogli pospacerować ścieżkami naszego ogrodu warzywno-owocowo-kwiatowego a zarazem na zdjęciach obejrzeć wcześniejsze etapy jego powstawania od przygotowywania ziemi, siania, sadzenia i pielęgnowania aż po zbieranie plonów. Pokazaliśmy nasz ogród jako oazę, z której czerpiemy inspirację, odkrywamy swoje zainteresowania i przede wszystkim odnajdujemy sens pracy. Nasi podopieczni, Beneficjenci Programu Leonardo da Vinci, byli prawdziwymi gospodarzami, oprowadzali gości, opowiadali o swoich doświadczeniach pracy w ogrodzie, ale też o emocjach i przeżyciach towarzyszących wyjazdom zagranicznym do krajów partnerskich.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem, szczególnie rodzin, które ze wzruszeniem i radością patrzyły na swoich bliskich widząc je w zupełnie nowej roli.

Międzynarodowe spotkanie w Iwoniczu.
Leonardo da Vinci 2012

W dniach 8-12 października 2012 r. odbyło się trzecie już spotkanie partnerskie w ramach Projektu Leonardo da Vinci. Tym razem krajem goszczącym była Polska. W spotkaniu udział wzięli podopieczni i ich opiekunowie z Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Irlandii i Polski, w sumie 32 osoby, a także liczna grupa polska, która przygotowywała spotkanie, prowadziła zajęcia i organizowała kolejne punkty wizyty.

Tematem przewodnim spotkania była praca w ogrodzie jako, że grupa polska przygotowuje kształcenie zawodowe właśnie z obszaru ogrodnictwa. Zaprezentowaliśmy gościom nasze działania, metody pracy i osiągnięcia w ramach Projektu LdV, zaprosiliśmy uczestników spotkania do ogrodu. Przygotowaliśmy różnorodne, wyzwalające inicjatywę zajęcia z obszaru ogrodnictwa, na których np. w grupach międzynarodowych wspólnie opracowywaliśmy zadania ogrodnika w określonej porze roku, rozróżnialiśmy zastosowanie określonych warzyw, owoców i ziół w codziennym życiu człowieka, utrwalaliśmy najbardziej podstawowe wiadomości o roślinach i ich potrzebach.

Szczególny entuzjazm wśród uczestników spotkania wzbudziły zajęcia praktyczne w naszym ogrodzie w Iwoniczu. Przygotowaliśmy dla naszych gości stanowiska warsztatowe gdzie mogli doświadczać praktycznych zadań ogrodniczych, m.in. w oparciu o metodyczne instrukcje i piktogramy uczyli się w jaki sposób prawidłowo formować grządki i sadzić ziemniaki, jak należy przesadzać rośliny, uczyli się siać, okopywać rośliny, ale i grabić liście.

W ramach spotkania nie zabrakło też zadań, które pobudzały wyobraźnię, rozwijały umiejętności pracy zespołowej, dlatego też uczestnicy w grupach międzynarodowych budowali nowoczesne maszyny ogrodnicze z przygotowanych im wcześniej różnorodnych materiałów.

Ważnym punktem spotkania w Polsce były prezentacje, które uczestnicy z każdego kraju przedstawiali na temat osobistego rozwoju zawodowego. Wszystkie opierały się na kreatywnych metodach przekazu, tak, aby bez barier komunikacyjnych móc odebrać przesłanie na temat pracy i potrzeby rozwijania swoich zdolności, pokonywania słabości i wzmacniania cech indywidualnych.

Nasi zagraniczni goście mogli także zwiedzić nasz ośrodek i poznać podstawy jego działania. Wspólnie uczestniczyliśmy w Mszy Św. w kaplicy Domu, goście aktywnie włączyli się w modlitwy w swoich językach. Pokazaliśmy też gościom najbliższe okolice i wybrane atrakcje lokalne. Oczywiście znaleźliśmy czas na wspólną zabawę i integrację by razem przeżywać radość z możliwości spotkania i wspólnej pracy w ramach Projektu.

Dzięki Programowi Leonardo da Vinci odnajdujemy w sobie nowe zasoby, których istnienia nie podejrzewaliśmy. Nasze działania w Projekcie pozwalają spojrzeć na swoją pracę i aktywność przez pryzmat doświadczeń partnerów z innych krajów, ale przede wszystkim uczestnictwo w Projekcie ma ogromne znaczenie dla naszych podopiecznych. Program LdV, który realizujemy, w szczególny sposób akcentuje partnerstwo i sprawczość naszych podopiecznych, a więc to ich intensywne działania, wypowiedzi, oceny, aktywność w przygotowaniu programu spotkania w Polsce, współprowadzenie, oczywiście na miarę możliwości i talentów, doprowadziły do spójnego i sensownego spotkania w naszym ośrodku w Iwoniczu.

Wystawa LdV w naszym Domu po spotkaniu międzynarodowym w Polsce

Kierując się chęcią podzielenia naszymi doświadczeniami, trudem i osiągnięciami, których doświadczyliśmy przygotowując międzynarodowe spotkanie w naszym ośrodku, ale też ideą rozpowszechniania europejskiego Projektu Leonardo da Vinci przygotowaliśmy wystawę zdjęć i prac, którą skierowaliśmy do całej społeczności Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu, rodzin naszych podopiecznych oraz osób odwiedzających placówkę. Wystawa trwała od 20.12.2013 do 15.02.2013, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, uznaniem i szacunkiem.

Spotkanie organizacyjne w Madrycie w ramach Projektu LdV

W dn. 25-26.02.2013 w Madrycie odbyło się spotkanie koordynatorów z wszystkich krajów partnerskich, a więc Niemiec, Austrii, Irlandii, Polski i Hiszpanii. Celem spotkania było omówienie wszystkich spraw organizacyjnych, zaplanowanie dalszych prac projektowych, w szczególności zaś przedstawienie Programów Kształcenia i praca nad publikacją końcową.

Bardzo cenne jest to, iż mimo różnicy zdań i trudów w porozumieniu, potrafimy cieszyć się wspólnym czasem, uczyć od siebie nawzajem i budować przyjazne relacje.
Mimo całodziennej wytężonej pracy znaleźliśmy czas na nocny spacer po Madrycie, kosztowanie egzotycznych potraw i doświadczanie hiszpańskiej kultury.

Międzynarodowe spotkanie w Hiszpanii.
Leonardo da Vinci 2013

Przystankiem kolejnego, czwartego już spotkania partnerskiego w ramach europejskiego Projektu Leonardo do Vinci była Hiszpania. W dniach 15-19.04.2013 podopieczni i ich opiekunowie z ośrodków partnerskich z Niemiec, Austrii, Polski, Irlandii i Hiszpanii spotkali się w Bonifraterskim Centrum Jana Bożego w Valladolid.

Ośrodek ten jest miejscem edukacji i zajęć dla 300 niepełnosprawnych intelektualnie osób, które w licznych warsztatach i zajęciach mają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności. Mieliśmy możliwość zwiedzić ośrodek, poznać jego specyfikę i świetne rozwiązania edukacyjne.

Tematem przewodnim spotkania było zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z pracą biurową. Uczyliśmy się zasad obsługi komputera, kserowania, przecinania, laminowania, dziurkowania, ozdabiania, produkcji papieru metodą czerpaną. Dzięki nowym umiejętnościom każdy z uczestników zajęć mógł stworzyć swój osobisty notes.

Zadaniem każdego kraju było przygotowanie i przedstawienie podczas zajęć prezentacji na temat „Kompetencje zawodowe”. Uczestnicy poszczególnych krajów wykazali się różnorodną formą prezentowanego tematu. Przedstawiciele naszej grupy zaprezentowali przygotowany w Iwoniczu film ukazujący zasadnicze umiejętności zawodowe, którymi powinien charakteryzować się ogrodnik. Dopełnieniem zajęć były integracyjne spotkania przy hiszpańskich przekąskach, kosztowaliśmy tradycyjnej regionalnej kuchni, obcowaliśmy z hiszpańską kulturą.

Wszystkie ośrodki partnerskie łączy wspólna idea służby drugiemu człowiekowi, której autorem jest św. Jan Boży założyciel Zakonu Bonifratrów. Podkreśliliśmy tę więź i wierność idei swoim emocjonalnym udziałem w akcie religijnym przygotowanym w Kaplicy przez gospodarzy.

Zostaliśmy również zaproszeni do zabytkowego, renesansowego ratusza na spotkanie z burmistrzem Valladolid, który podkreślał znaczenie naszej europejskiej integracji w ramach Projektu LdV, a także zapewniał, iż łączy nas wspólny cel budowania godnej przyszłości osób niepełnosprawnych intelektualnie. Cieszyliśmy się ponadto z przejażdżki z przewodnikiem po mieście, mieliśmy możliwość zwiedzić słoneczny i urokliwy Madryt.

Spotkanie w Valladolid jak i inne spotkania w krajach partnerskich miały na celu wymianę doświadczeń, poznanie swoich kultur, integrację i niewątpliwie te cele zostały osiągnięte. Natomiast lot samolotem, przemieszczanie się metrem, poznawanie języków, zawiązanie nowych znajomości i wiele innych przeżyć wzbogaciło nasze życie osobiste i zawodowe.

Praktyki zawodowe

W miesiącach maj – czerwiec 2013 r. podopieczni uczestniczący w Projekcie Leonardo da Vinci wzięli udział w praktykach zawodowych, które zorganizowaliśmy u naszych partnerów w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Rymanowie oraz w Szkole Zawodowej w Iwoniczu.

Praktyki w ZAZ-ie polegały na włączaniu się w określone zadania zatrudnionych tam osób niepełnosprawnych, nasi podopieczni mieli możliwość poznania specyficznej struktury tej instytucji, obserwowali i uczestniczyli w procesie przygotowywania określonych produktów ogrodniczych na zlecenia klientów, doświadczali kontaktu z klientami, pełnili rolę pracownika.

W Szkole Zawodowej w Iwoniczu podopieczni włączali się w planowe zajęcia lekcyjne uczniów obserwując i wykonując część zadań jak plantowanie ziemi, zakładanie i pielęgnacja trawnika, pielęgnacja roślin i inne. Praktyki w szkole miały duże znaczenie ze względu na możliwość kontaktu z młodzieżą, przełamywanie barier komunikacyjnych, możliwość wykonywania wyuczonych zadań w nowym środowisku i z innym zespołem.V spotkanie Partnerskie – Irlandia – 17- 21.06.2013 r.

To już ostatnie międzynarodowe spotkanie w ramach Projektu Leonardo da Vinci. Tym razem gościli nas partnerzy z zielonego Dublina. Przygotowali oni zajęcia, które przyjęliśmy z entuzjazmem, ich główną zaletą było to, iż wyzwalały kreatywność i spontaniczność, realizowały cele integracji i odnosiły się do naszych kultur narodowych. Były tak przygotowane, aby osoby niepełnosprawne w różnym stopniu mogły w nich aktywnie uczestniczyć i czerpać satysfakcję.

Zajęcia w obszarze kształcenia i pracy zawodowej były dla uczestników bardzo atrakcyjne. Odbywały się w szklarniach, gdzie uczestnicy tworzyli własne kompozycje kwiatowe z przygotowanych sadzonek a także w parku w centrum Dublina, gdzie włączali się w sadzenie drzewek i krzewów wg zleceń pozyskanych przez irlandzki ośrodek.

Ważnym punktem spotkania było jak zwykle zadanie, które każdy ośrodek przygotowywał w swoim kraju.

Tym razem mieliśmy zaprezentować owoce 2-letniej pracy w Projekcie LdV za pomocą dowolnej metody. Polska grupa przygotowała prezentację multimedialną oraz wystawę produktów uzyskanych w czasie realizacji Projektu. Wszystkich oczarował smak domowego dżemu z truskawek czy miniaturowe ziołowe herbatki. Wysoko zostały ocenione materiały edukacyjne wykorzystywane podczas pracy.

Podczas spotkania oglądaliśmy liczne prezentacje ośrodka Partnerów, uczestniczyliśmy w dyskusjach. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dotycząca zachodzących na przestrzeni lat zmian w podejściu do osób niepełnosprawnych w Irlandii, w której uczestniczyli obecni na spotkaniu przedstawiciele władz ośrodków.

Pobyt w Irlandii był to też czas podsumowań, wspomnień z początków wspólnej drogi, składania obietnic co do dalszej współpracy i serdecznych pożegnań…

Wystawa podsumowująca europejski Projekt Leonardo da Vinci
przy okazji festiwalu Pożegnanie Lata – 29. 08. 2013

Przy okazji corocznego Festiwalu Pożegnanie Lata, który jest okazją do wspólnego spotkania, zabawy i integracji odbyła się wystawa promująca 2-letnią pracę w Projekcie LdV.
W wydarzeniu tym wzięli udział licznie zaproszeni goście: przedstawiciele władz lokalnych i kościelnych, zaprzyjaźnione Domy    Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz przedstawiciele społeczności lokalnej i wspierający nas w Projekcie Zakład Aktywności Zawodowej z Rymanowa Zdroju oraz Zespół Szkół w Iwoniczu.

Podczas wystawy zaprezentowaliśmy wszystkie materiały wytworzone w toku dwuletniej pracy, przede wszystkim Materiał Kształcenia w zawodzie ogrodnika dla osób ze specjalną potrzebą uczenia się. Kilka placówek zdeklarowało chęć wykorzystania go w swojej pracy.

Ponadto zaprezentowaliśmy produkty wykonane przez uczestników Projektu w trakcie zajęć praktycznych. Były to saszetki z ziołowymi herbatkami, zakładki do książek oraz kwiaty z masy solnej, którymi obdarowywaliśmy przybyłych gości.

Atrakcyjności stoisku dodały dżemy truskawkowe, ogórki i pomidory wyhodowane w przydomowym ogrodzie dydaktycznym oraz kompozycje z warzyw, owoców, ziół, kwiatów. Istotnym punktem wystawy było Kalendarium Leonardo da Vinci, w którym przedstawiliśmy najważniejsze wydarzenia towarzyszące realizacji Projektu. Wspomnienia i wrażenia z wyjazdów zagranicznych zawarliśmy w przygotowanym albumie ze zdjęciami. Gościom zostały wręczone foldery na temat realizacji Projektu Partnerskiego przez nasz Dom. Jednak najistotniejszym elementem rozpowszechniania były dyskusje, rozmowy, pytania na temat kształcenia i pracy osób niepełnosprawnych, wymiana opinii na temat możliwości, szans i zagrożeń w obecnym systemie pomocy społecznej oraz sytuacji na rynku pracy.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry