Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Warunki bytowe

Dom Pomocy Społecznej Zakonu bonifratrów jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla 105 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. zapewnia niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze medyczne, terapeutyczne, społeczne i religijne. Poziom świadczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb Podopiecznych.

Dom posiada pokoje jedno, dwu i trzypokojowe, które spełniają wszystkie standardy zawarte w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 19. X. 2005 r. w sprawie DPS. Całość wyposażenia, wystroju wnętrz pokoi mieszkalnych stwarza przytulną i miłą atmosferę.

Podopieczni o różnym stopniu upośledzenia funkcjonują w sześciu grupach mieszkalnych. W obszarze tych grup znajdują się pokoje wyposażone w system przyzywowo – alarmowy, łazienki, kuchenki terapeutyczne, oraz świetlice. Każda grupa posiada przestrzenne korytarze z kącikami wypoczynkowymi z dostępem do codziennej prasy i telewizji.

Życie podopiecznym ułatwia winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom zapewnia cztery posiłki dziennie. Sprawy żywieniowe nadzoruje dietetyk przygotowując odpowiednie posiłki z uwzględnieniem diet zalecanych przez lekarza.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry