Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Warunki bytowe

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów jest placówką stałego pobytu,przeznaczoną dla 108 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom zapewnia dobre warunki bytowe. Podopieczni zajmują budynek, w którym wyodrębnionych jest 6 grup mieszkalnych. Pomieszczenia spełniają wszystkie standardy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 19.10.2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. W budynku zainstalowane są 3 windy osobowe, system przyzywowo–alarmowy, system alarmu p/pożarowego i monitoring.

Każda grupa mieszkalna, oprócz pokoi mieszkalnych posiada pokój dziennego pobytu, kuchenkę terapeutyczną, łazienki, toalety i pomieszczenia sanitarne oraz przestrzenne korytarze z kącikami wypoczynkowymi i dostępem do codziennej prasy i telewizji.

Pokoje są jedno, dwu i trzyosobowe. Mieszkańcy mogą je urządzać wg swoich preferencji i w zależności od posiadanych indywidualnych środków finansowych doposażają je w dodatkowy sprzęt i przedmioty.

Dom zapewnia cztery posiłki dziennie. Jadłospisy przygotowywane są przez dietetyka. Każdy podopieczny wymagający indywidualnej diety, otrzymuje ją zgodnie ze zleceniem lekarskim.

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry