Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Bez tytułuProjekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Od 10 lat Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu współpracuje z Zakładem Karnym w Jaśle. Współpraca ta polegała na wolontaryjnym wykonywaniu przez skazanych prac remontowych i gospodarczych w naszym Domu oraz pełnieniu przez nich roli opiekuna i partnera niepełnosprawnych mieszkańców placówki. Zwieńczeniem tej współpracy jest realizacja Projektu „Wolontariat w DPS” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany od 01.O3.2017 i potrwa do 31 grudnia 2017 r. Partnerem jest Zakład Karny w Jaśle.

Projekt  ma na celu aktywizację społeczną grupy skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Jaśle, którzy zostali wyłonieni w ramach rekrutacji. 8 osób zakwalifikowało się na listę podstawową, natomiast 4 osoby na listę rezerwową. 8 uczestników Projektu przez 5 dni w tygodniu przyjeżdża do naszego Domu, gdzie pracują jako wolontariusze w opiece nad osobami niepełnosprawnymi – pomagając im w codziennych czynnościach życiowych, aktywizacji, usamodzielnianiu i rehabilitacji. Korzyści tego są obopólne. Kontakt i praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie skłania do refleksji, zmiany postaw i przewartościowania własnego życia. Ponadto wolontariusze nabywają nowe kompetencje społeczne oraz doświadczenie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które może się okazać bardzo przydatne przy poszukiwaniu pracy po zakończeniu kary.

W ramach projektu wolontariusze uczestniczyli w szkoleniu z bhp oraz szkoleniu „Jak opiekować się osobą niepełnosprawną”.

Projekt przewiduje udział wolontariuszy we wszystkich formach pracy organizowanych w DPS, w tym także wycieczkach, wyjazdach, piknikach. Zaplanowany jest m. in. wspólny wyjazd wolontariuszy z podopiecznymi do Bolestraszyc. Projekt „wolontariat w DPS” umożliwił ponadto zatrudnienie opiekuna wolontariuszy, co ułatwia nadzór nad realizacją zadań oraz sprawne i konstruktywne przepracowywanie bieżących problemów, co dodatkowo sprzyja zmianie postaw u uczestników Projektu.

Już obserwujemy pierwsze efekty Projektu tj. zacieśniające się więzi między wolontariuszami i mieszkańcami placówki oraz ich entuzjazm, z jakim witają każdego dnia wolontariuszy. Bardzo cenne są także oceny personelu Domu, który dzięki pracy skazanych otrzymuje duże wsparcie w codziennych obowiązkach.

Aktualności

 

Spotkania z Partnerem

Projekt „Wolontariat w DPS” stał się okazją do comiesięcznych spotkań kadry realizującej projekt z osobami zarządzającymi zarówno naszą placówką jak też kierownictwem i personelem Zakładu Karnego w Jaśle. Spotkania dają możliwość zacieśnienia współpracy, analizy przebiegu projektu i konstruktywnego przepracowywania bieżących problemów.

 

Niezastąpieni opiekunowie

Skazani uczestniczący w projekcie „Wolontariat w DPS” doskonale odnajdują się w roli opiekunów i towarzyszy podopiecznych naszego Domu. Empatia, serdeczność i zapał, z jakim realizują codzienne zadania wskazuje na zasadność podejmowania tego typu inicjatyw. Wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców placówki w wykonywaniu czynności samoobsługowych (higienicznych, ubieraniu, karmieniu), różne formy aktywizacji, udział w rehabilitacji, rozwijanie zainteresowań i przede wszystkim towarzyszenie w ich radościach i smutkach ma ogromne znaczenie dla ogólnej poprawy jakości ich życia.

 

Wycieczka do Bolestraszyc i Krasiczyna

W dn. 31 maja 2017 r. w ramach projektu FIO „Wolontariat w DPS” odbyła się jednodniowa wycieczka do Bolestraszyc i Krasiczyna. Uczestnikami było 20 podopiecznych naszego Domu, ich opiekunowie oraz ośmiu wolontariuszy z Zakładu Karnego w Jaśle – beneficjentów projektu.

Dzięki obecności i niezastąpionemu wparciu wolontariuszy, w wycieczce mogli wziąć udział także podopieczni z większym stopniem niepełnosprawności, którzy nieczęsto uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach.

Celem wycieczki było zwiedzenie atrakcyjnych miejsc i przyjemne spędzenie czasu poza placówką a zarazem sprawdzian dla wolontariuszy z ich 3-miesięcznej już opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, tym razem poza ich miejscem zamieszkania. Miejsca docelowego zwiedzania okazały się strzałem w dziesiątkę.

Arboretum w Bolestraszycach to malowniczy 25-hektarowy ogród. Spacerując jego alejkami podziwialiśmy wiekowe drzewa i młodsze nasadzenia drzew, krzewów i bylin, ale nade wszystko bogatą kolekcję gatunków chronionych. Zachwycaliśmy się przepiękną roślinnością, spomiędzy której „wyrastały” liczne wiklinowe rzeźby. Dużym zainteresowaniem cieszył się Ogród Sensualny – odbierany wszystkimi zmysłami, w którym rabaty założone na podwyższeniach były łatwo dostępne dla osób na wózkach. Rośliny można było dotykać, wąchać i czytać objaśnienia w alfabecie Braille’a. W Muzeum przyrodniczym w Bolestraszycach mogliśmy także obejrzeć liczne wystawy m. in. ornitologiczną, fotograficzną, wystawę motyli nocnych.

Wędrówka alejkami parku, wypatrywanie żółwi i karpi w stawie czy zgadywanie nazw kwiatów okazały się świetną zabawą i okazją do zacieśniania więzi między wolontariuszami a osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami.

Zakończeniem pobytu w Bolestraszycach było ognisko i pieczenie kiełbasy i tu wolontariusze zdawali egzamin nie tylko z tej umiejętności, ale przede wszystkim z opiekuńczości, wrażliwości i dbania o innych.

Drugim punktem wycieczki był Zamek w Krasiczynie. Mimo, iż zwiedzanie wymagało sprawnego przemieszczania się oraz pokonywania wielu schodów, nie było to przeszkodą dla podopiecznych na wózkach inwalidzkich. Wolontariusze okazali się tu niezastąpieni i wszyscy uczestnicy mogli obejrzeć każdy zakamarek zabytkowego zamku z przełomu XVII i XVII wieku. Był też czas na spacer po zamkowym parku i wspólne zdjęcia, a na końcu obiad w zamkowej restauracji i oczywiście zakupy pamiątek.

Dopełnieniem wszystkiego stały się lody w McDonaldzie, co było dużą atrakcją dla podopiecznych, gdyż wielu z nich dotychczas nie miało możliwości korzystać z usług tego lokalu.

Z wycieczki wracaliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Mimo nienajlepszych prognoz, pogoda także dopisała.

Wspólny wyjazd społeczności Domu Pomocy Społecznej i wolontariuszy z Zakładu Karnego okazał się świetną inicjatywą. Wolontariusze po trzech miesiącach realizacji projektu doskonale sprawdzili się w roli opiekunów i towarzyszy osób niepełnosprawnych. Można było obserwować ich bardzo dobre wzajemne relacje, znajomość problemów podopiecznych i radzenie sobie z nimi. Cenny był czas na indywidualne rozmowy, wspólne zachwycanie się czymś w czasie zwiedzania czy dodatkowe wyjaśnienia, jeśli któryś z podopiecznych nie do końca zrozumiał przewodnika.

Dzięki realizacji projektu „Wolontariat w DPS”, wolontariusze i podopieczni przeżyli razem bardzo dobry czas, który uwieczniony na zdjęciach, będą długo wspominać.

Wycieczki

Wolontariusze brali udział w wycieczkach autokarowych oraz spacerach po okolicy organizowanych przez Dom, dzięki czemu mogli w nich uczestniczyć podopieczni z ograniczoną sprawnością ruchową, na wózkach oraz osoby z innymi dysfunkcjami. Były to m. in. wycieczka do Krynicy i Gródka nad Dunajcem i wycieczka do Iwonicza Zdroju.

Spotkania i imprezy w naszym Domu

W naszym Domu odbywa się wiele spotkań okolicznościowych, jak chociażby imieniny podopiecznych i personelu, spotkania przy ognisku, wewnętrzne zabawy w ogrodzie. Przy różnych okazjach spotykamy się również w naszej kaplicy uczestnicząc we Mszy św. czy nabożeństwach. Wolontariusze cechują się dużym zaangażowaniem w organizację tych uroczystości, ale i we wspólną zabawę.

Integracja wolontariuszy ze środowiskiem lokalnym, dziećmi ze szkoły oraz podopiecznymi  innych ośrodków

Wolontariusze uczestniczyli również w kilku imprezach organizowanych przez Dom, które miały na celu aktywizację osób niepełnosprawnych i ich integrację ze środowiskiem lokalnym oraz z podopiecznymi innych placówek. Wymienić tu należy chociażby imprezę „Pożegnanie lata” czy Turniej tenisa sportowego. Wolontariusze na takich spotkaniach pełnią wiele ról: są opiekunami osób niepełnosprawnych, ale też kelnerami, osobami dbającymi o gości i utrzymanie porządku czy wcielają się chociażby w rolę sędziego jak to miało miejsce na turnieju tenisa. I  we wszystkich rolach są niezastąpieni.

Wolontariusze uczestniczyli również w wycieczce z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Iwoniczu. Celem wycieczki była integracja, ale też wspólna idea, gdyż dzieci również realizują wolontariat. Celem wyjazdu było poznanie i zwiedzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie oraz wspólne zajęcia z podopiecznymi tego ośrodka. Była także możliwość zwiedzenia zabytkowego Kościoła w Haczowie wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zakończenie Projektu

19 grudnia zorganizowaliśmy konferencję, która miała na celu podsumowanie i promocję Projektu „Wolontariat w DPS”. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele naszego Domu i Zakładu Karnego, młodzież szkolna wraz z nauczycielami, kilka osób wspierających finansowo nasz Dom i przede wszystkim beneficjenci Projektu – skazani realizujący od 1 marca 2017 wolontariat wobec osób niepełnosprawnych.

Na początku Dyrektor DPS Tomasz Półchłopek za pomocą krótkiej prezentacji przedstawił założenia, cele i działania, jakie zostały zrealizowane w ramach Projektu. Następnie przedstawiciel Zakładu Karnego mjr Piotr Chmielewski dzielił się swoimi ocenami i refleksjami na temat zmian, jakie obserwują funkcjonariusze u skazanych realizujących wolontariat. Najcenniejsze jednak i wywołujące największe zainteresowanie wśród zebranych były wypowiedzi samych wolontariuszy. Czterech skazanych dzieliło się swoimi doświadczeniami pracy z osobami niepełnosprawnymi. Mówili o tym, co zyskali dzięki osobom niepełnosprawnym, podkreślali umiejętności, które nabyli i poczucie własnej wartości, które się zdobywa, kiedy daje się coś innym.

Cenne były też uwagi przedstawiciela personelu DPS bezpośrednio współpracującego z wolontariuszami. W ocenie pracowników, po dziesięciu miesiącach wolontariatu skazani nie są już tymi samymi ludźmi. Entuzjazm, z jakim podopieczni codziennie ich witają oraz wsparcie, jakie otrzymuje personel w opiece wskazują na bezdyskusyjną zasadność tego typu inicjatyw. Dyrektor DPS podkreślił, iż po zakończeniu Projektu współpraca z Zakładem Karnym w obszarze realizacji wolontariatu będzie kontynuowana i dołoży wszelkich starań, aby znaleźć na ten cel środki finansowe.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry