Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Kadra

Przeor Konwentu

Br. Grzegorz Wielki Kołtun
tel. 134250131

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów

Tomasz Półchłopek
tel. 134250135
e-mail: tpolchlopek@bonifratrzy-iwonicz.pl

Główna Księgowa

Stanisława Adamczyk
tel. 134250133
e-mail: sadamczyk@bonifratrzy-iwonicz.pl

Administracja

tel. 134351314, 134350521
fax: 13 42 501 30,
e-mail: bonifratrzy_ iwonicz@dps.pl

Specjalista ds. pracowniczych

Krystyna Kinel
e-mail: kkinel@bonifratrzy-iwonicz.pl

Inspektor ds. BHP

Małgorzata Turowska
e-mail: mturowska@bonifratrzy-iwonicz.pl

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Konwentu Bonifratrów
Pielęgniarska Opieka Środowiskowa

Bożena Słowik

tel. 134250138
e-mail: bslowik@bonifratrzy-iwonicz.pl

Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego

Alicja Rysz
tel. 134251168
e-mail:arysz@bonifratrzy-iwonicz.pl

Kierownik Działu Gospodarczego

Wojciech Pelczar
tel. 134250138
e-mail:wpelczar@bonifratrzy-iwonicz.pl

Zespół Opieki Medycznej

Starsza Pielęgniarka – Koordynator

Barbara Kuliga
tel. 134251160

Pracownicy Socjalni

Halina Bałon
Artur Szydło
tel. 134250134
e-mail:hbalon@bonifratrzy-iwonicz.pl
aszydlo@bonifratrzy-iwonicz.pl

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry