Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Kadra

Przeor Konwentu

Br. Grzegorz Wielki Kołtun
tel. 134250131

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów

Tomasz Półchłopek
tel. 134250135
e-mail: dyrektoriwonicz@bonifratrzy.pl

Główna Księgowa

Mariola Turowska-Nitka
tel. 134250133
e-mail: m.turowska@bonifratrzy.pl

Administracja

tel. 134351314, 134350521
fax: 13 42 501 30,
e-mail: bonifratrzy_ iwonicz@dps.pl lub dpsiwonicz@bonifratrzy.pl

Agnieszka Zajdel – Balon

e-mail: a.zajdel@bonifratrzy.pl

Specjalista ds. pracowniczych

Iwona Szybka
e-mail: i.szybka@bonifratrzy.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Konwentu Bonifratrów
Pielęgniarska Opieka Środowiskowa

Bożena Słowik

tel. 134250138
e-mail: b.slowik@bonifratrzy.pl

Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego

Alicja Rysz
tel. 134251168
e-mail: a.rysz@bonifratrzy.pl

Kierownik Działu Gospodarczego

Wojciech Pelczar
tel. 134250138
e-mail: w.pelczar@bonifratrzy.pl

Anna Mercik – dietetyk

e-mail: a.mercik@bonifratrzy.pl

Agata Gdowik – pracownik administracyjny

e-mail: a.gdowik@bonifratrzy.pl

Zespół Opieki Medycznej

Starsza Pielęgniarka – Koordynator

Barbara Kuliga
tel. 134251160

Pracownicy Socjalni

Halina Bałon
Artur Szydło
tel. 134250134
e-mail: h.balon@bonifratrzy.pl
a.szydlo@bonifratrzy.pl

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry