Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Hipoterapia

hipoterapiaHipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej. Uniwersalność metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Celem hipoterapii jest kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy, normalizowanie napięcia mięśniowego oraz doskonalenie równowagi, koordynacji i orientacji w przestrzeni. Jest to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie go przy pomocy jazdy konnej i kontaktu ze zwierzęciem, po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i psychicznej, ale również dla osób niepełnosprawnych z wielorakimi niedowładami. Zajęcia prowadzone są przez hipoterapeutę i dostosowane do stopnia upośledzenia umysłowego i sprawności fizycznej.

W Domu prowadzone są następujące formy hipoterapii:

  • zajęcia hipoterapeutyczne – w których wykorzystywany jest przede wszystkim ruch konia oraz ćwiczenia na idącym lub stojącym koniu,
  • zajęcia hipoterapeutyczne kontaktem z koniem – do których zostają zakwalifikowane osoby, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w terapii ruchem konia. Obcowanie ze zwierzęciem, opiekowanie się nim, okazywanie mu uczuć, daje Podopiecznym radość, brak poczucia izolacji, podnosi wiarę we własne możliwości, mobilizuje do aktywności psychoruchowej,
  • terapeutyczna jazda konna z elementami woltyżerki – do zajęć tych zakwalifikowana została grupa Podopiecznych, , wyróżniająca się dużą sprawnością fizyczną, chęcią podejmowania nowych coraz to trudniejszych wyzwań. Podopieczni Ci reprezentują nasz Dom na corocznych pokazach jazdy konnej.

Hipoterapia prowadzona jest przez hipoterapeutę, na zlecenie lekarza. Poszczególne formy terapii przenikają się nawzajem i uzupełniają. Hipoterapia daje wiele możliwości terapeutycznych, dlatego wśród osób korzystających z niej są osoby z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi i osoby dorosłe z różnymi schorzeniami. Tego typu terapia przynosi ogromne korzyści.

Z  hipoterapii, rehabilitacji, masażu mogą oprócz naszych Podopiecznych korzystać również osoby z zewnątrz. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku o wcześniej ustalonych godzinach. Z wyżej wymienionych zajęć mogą korzystać również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Zakres usług

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry