Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Hipoterapia

Hipoterapia prowadzona jest przez hipoterapeutę u osób, które nie mają przeciwwskazań od lekarza.

Zajęcia hipoterapii bazują na kontakcie uczestników z koniem i wykorzystaniu go do celów terapeutycznych. Forma zajęć jest dostosowana od indywidualnych potrzeb podopiecznych i ich stanu psychofizycznego aby osiągnąć jak najlepsze efekty.

Kontakt z koniem ma dostarczać im przyjemności i nie wywoływać lęku. Na zajęciach mają możliwość oswajać się z koniem, oglądać go, głaskać, „pomóc” terapeucie wyczyścić go, a kolejno wsiąść na niego i przejechać się. Część zajęć polega na czynnościach dotyczących pielęgnacji i karmienia konia. Hipoterapeuta pełni rolę asekurującą, zapewniając bezpieczeństwo oraz rolę przewodnika w kontakcie ze zwierzęciem. Stopniowo w miarę oswajania się podopiecznych, terapeuta zmniejsza swój udział w wykonywanych czynnościach.

Ta forma rehabilitacji realizowana jest w placówce od wielu lat, u niektórych podopiecznych proces oswajania przebiega szybciej, u innych wolniej, bezdyskusyjny jednak jest wpływ kontaktu z koniem na ich nastrój, motywację, odreagowanie stresów i samoocenę.

Zajęcia hipoterapii odbywają się na krytej ujeżdżalni i całym jej zapleczu przy DPS, co pozwala prowadzić w komforcie zajęcia niezależnie od pogody i stwarza podopiecznym możliwość skupienia uwagi i relaksowania się na ćwiczeniach.

W Domu prowadzone są następujące formy hipoterapii:

  • zajęcia hipoterapeutyczne, w których wykorzystywany jest przede wszystkim ruch konia oraz ćwiczenia na idącym lub stojącym koniu,

  • zajęcia hipoterapeutyczne kontaktem z koniem, do których zostają zakwalifikowane osoby, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w terapii ruchem konia. Obcowanie ze zwierzęciem, opiekowanie się nim, okazywanie mu uczuć, daje podopiecznym radość, brak poczucia izolacji, podnosi wiarę we własne możliwości, mobilizuje do aktywności psychoruchowej,

  • terapeutyczna jazda konna z elementami woltyżerki – w tych zajęciach uczestniczą osoby wyróżniające się dużą sprawnością fizyczną i chęcią podejmowania nowych, coraz to trudniejszych wyzwań.

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry