Dom Pomocy Społecznej – Iwonicz

Na czym polega realizacja naszego partnerstwa w LdV

” Dobra usługa” – kształcenie zawodowe w sektorze usługowym dla osób ze specjalną potrzebą uczenia się.

Powyższy tekst stanowi główne motto naszego partnerstwa w ramach LdV. Grupa naszych pracowników i mieszkańców aktywnie uczestniczy w wyjazdach zagranicznych do ośrodków partnerskich. Jest to czas twórczej pracy, wymiany doświadczeń oraz wzajemnego uczenia się, które potem wykorzystujemy w naszych codziennych działaniach.

Byliśmy już w ośrodkach w Niemczech (Straubing) i Austrii (Kainbach). Były to kilkudniowe spotkania, podczas których aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach z obszaru usług, które realizuje dany kraj. Grupa niemiecka pokazała nam jak mogą funkcjonować warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oparte na sformalizowanej pracy.

Zachwycaliśmy się doskonałą organizacją, zaawansowaną technologią. Na zajęciach w Austrii wg specjalnych metod uczenia się ( z wykorzystywaniem instrukcji, udogodnień) uczyliśmy się szyć, wyszywać , tkać. Obydwa ośrodki zachwyciły nas ogromem przedsięwzięcia, wyposażeniem, pomysłowością, organizacją pracy i różnorodnością wsparcia, jakie świadczą osobom niepełnosprawnym. Zainspirowała nas świetnie tam rozwinięta komunikacja oparta na alternatywnych metodach komunikowania.

Wyjazdy do krajów partnerskich to dla naszych podopiecznych także czas radości i emocji. Niezapomniany jest dla nas lot samolotem, lotnisko we Frankfurcie, nowe i smakowite potrawy, często zabawne próby komunikowania się z zagranicznymi przyjaciółmi mimo braku umiejętności językowych, wspólne biesiadowanie, śpiewanie i wiele innych. Wszystko to prowadzi do wzrostu kompetencji społecznych, zaradności życiowej, a przede wszystkim gromadzi piękne wspomnienia na całe życie.

Co robimy w Projekcie

Poprzez ten Projekt możemy zaoferować naszym młodym podopiecznym dobre kształcenie zawodowe, które pomaga rozwijać konkretne czynności przydatne do podejmowania pracy i pełnienia ról zawodowych. Osoby, które zdobędą kwalifikacje będą oferować ze swej strony dobrą usługę. Formy pracy i metody dostosowane są do możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zakres rozwijanych usług w programie to : usługi w kuchni i katering, prace ogrodowe, prace w pralni i szwalni oraz w recepcji. Każdy z krajów partnerskich skupia się  na rozwijaniu umiejętności  w innym obszarze usług.

Nasz Dom kierując się posiadanymi zasobami, potrzebami oraz wizją rozwoju placówki oferuje podopiecznym możliwość zdobywania umiejętności pracy w przydomowym ogrodzie i obejściu Domu. Realizujemy idee, w której praca i aktywność zawodowa osoby niepełnosprawnej intelektualnie są jej niepodważalnym prawem i drogą do lepszego funkcjonowania. Szczególnie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie potrzebne są indywidualne, elastyczne drogi kształcenia w połączeniu z formalną i nieformalną nauką. Konieczne są określone opracowania: komunikacja wspomagająca, nauczanie praktycznie ukierunkowane na zdobywanie osiągnięć, umiejętność otrzymania pracy i jej utrzymania. Uczestnictwo w LdV pozwala nam właśnie w Iwoniczu oraz wspólnie z  naszymi europejskimi partnerami rozwijać i tworzyć innowacyjne materiały do kształcenia ogrodników.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry